04/07/2019

Ανακοινώσεις ΜSCI, FTSE Russell και του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την ένταξη σε δείκτες των μετοχών της TITAN Cement International SA και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

18/06/2019

ΤΙΤΑΝ Ανακοίνωση – Έναρξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της TITAN Cement International S.A. προς τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

10/06/2019

Ανακοίνωση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

10/06/2019

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουνίου 2019

23/05/2019

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2019

15/05/2019

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών

16/04/2019

ΤΙΤΑΝ Ανακοίνωση – Νέα Δημόσια Πρόταση από την TITAN Cement International, με στόχο τη διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ πρωτογενώς στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων

27/03/2019

Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2018

21/03/2019

Αποτελέσματα Έτους 2018

28/01/2019

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. – Αποτελέσματα Δημόσιας Πρότασης

28/01/2019

Δελτίο Τύπου Ομίλου ΤΙΤΑΝ – Αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης της TITAN Cement International S.A.

15/01/2019

Ανακοίνωση Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ – Ενημέρωση πορείας αποτελεσμάτων

03/01/2019

ΤΙΤΑΝ ανακοίνωση της Αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 3461/2006 σε σχέση με την προαιρετική δημόσια πρόταση της TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

08/11/2018

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2018

18/10/2018

ΤΙΤΑΝ Ανακοίνωση σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση Ανταλλαγής Μετοχών από την TITAN Cement International με σκοπό τη διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων

25/09/2018

Ο Όμιλος TITAN γίνεται μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος

23/08/2018

Ο ΤΙΤΑΝ αποκτά τον έλεγχο της κοινοπραξίας του στην Τουρκία

26/07/2018

Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2018

13/06/2018

«Χτίζοντας το μέλλον μας μαζί», Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Παρουσίαση της Σύνοψης της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2017 και της ειδικά σχεδιασμένης ιστοσελίδας

04/06/2018

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2018

Σελίδα 1 από 11