Μέσω της πελατοκεντρικής μας στρατηγικής ανάπτυξης, στόχος μας είναι να γίνουμε ο κορυφαίος πάροχος πράσινων δομικών υλικών και λύσεων σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προσφέροντας μακροπρόθεσμη αξία στους συμ-μετόχους μας και συμβάλλοντας σε έναν ασφαλέστερο, πιο βιώσιμο και ευχάριστο κόσμο.

Η Στρατηγική μας για το 2026 αποβλέπει στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων μας, καθώς και στην επίτευξη επιχειρησιακής αριστείας. Bασίζεται σε τέσσερις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες:

1

Έμφαση στην ανάπτυξη των ελκυστικών θέσεων που ήδη έχουμε στις ΗΠΑ και την Ευρώπη

2

Επιτάχυνση της ανάπτυξης και προσφοράς νέων πράσινων προϊόντων και λύσεων

3

Αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού των ψηφιακών και νέων τεχνολογιών

4

Υλοποίηση της στρατηγικής μέσω ενός τοπικού λειτουργικού μοντέλου με γνώμονα την απόδοση και το ταλέντο