Περνώντας από τη φιλοδοξία στη δράση, συνεργαζόμαστε στενά με τη διεθνή κοινότητα, με στόχο τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C και την προσφορά σκυροδέματος με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Μαζί χτίζουμε έναν πιο βιώσιμο κόσμο για όλους.

https://www.youtube.com/watch?v=3NCNj0XzqMc

Δείτε εδώ την παρουσίαση «Η πορεία μας προς ένα κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα’’

Οι στόχοι μας και η πορεία μας για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με επιστημονικά επικυρωμένους στόχους για μείωση του CO2 και ένα πλήρες πρόγραμμα ενεργειών σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, χτίζοντας σε όσα έχουμε ήδη κατορθώσει.

Καινοτόμες τεχνολογίες που επιταχύνουν τη μετάβαση

Διερευνούμε νέες τεχνολογίες που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 κατά την παραγωγική διαδικασία και να αναπτύξουμε βιώσιμα προϊόντα και λύσεις. Η υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων και καινοτόμων τεχνολογιών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κλάδου μας είναι απαραίτητη για τη μετάβαση σ’ έναν πιο βιώσιμο κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Δέσμευση άνθρακα

Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά συνεργατικά ερευνητικά έργα για την ανάπτυξη και τη δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα. Το 2022 υλοποιούμε δύο πιλοτικές παρουσιάσεις στο εργοστάσιο του Καμαρίου, στη Βοιωτία σε συνεργασία με τους εταίρους μας στα έργα RECODE και CARMOF, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ «Horizon 2020». Για τη συμβολή μας στο πρόγραμμα RECODE, αναγνωριστήκαμε από το «Ραντάρ Καινοτομίας», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως Βασικός Φορέας Καινοτομίας.

Υδρογόνο

Παρακολουθούμε στενά τη χρήση υδρογόνου στην παραγωγή κλίνκερ-τσιμέντου, προχωρώντας σε πιλοτικές δοκιμές για τη βιομηχανική χρήση του σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι εφικτές σημαντικές μειώσεις στις άμεσες εκπομπές CO2 με τη χρήση υδρογόνου, ειδικά όταν παράγεται με ανανεώσιμα μέσα («πράσινο υδρογόνο»).

Tο καινοτόμο έργο H2CEM του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, το οποίο αφορά στην παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου για την παραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία τσιμέντου, εντάσσεται στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος “Hy2Use” (ΣΕΚΕΕ – Important Project of Common European Interest, IPCEI). Το έργο H2CEM αναπτύσσει την έρευνα με σκοπό την  αύξηση της χρήσης υδρογόνου ως κλιματικά ουδέτερου καυσίμου για την παραγωγή τσιμέντου.

Με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων από πράσινο υδρογόνο και άλλα βιώσιμα καύσιμα (sustainably sourced fuels), το πρωτοποριακό αυτό έργο προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης για τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου του Τιτάνα στην Ελλάδα (Καμαρίου Βοιωτίας, Δρεπάνου Αχαΐας και Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης). Η βιομηχανική αξιοποίηση (first industrial deployment) πράσινου υδρογόνου στα εργοστάσια του Ομίλου στην Ελλάδα θα συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων, επιτυγχάνοντας μείωση των εκπομπών CO2 κατά 160.000 τόνους ετησίως (τουλάχιστον 8% ανά τόνο προϊόντος).

Ψηφιακός μετασχηματισμός

H πορεία μας προς ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα υποστηρίζεται από καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που έχουμε αναπτύξει πρώτοι στον κλάδο μας. Η πρωτοποριακή λύση αυτόνομων αλγόριθμων βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Optimizers – RTO) βοηθά τα εργοστάσια τσιμέντου να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2, επιτυγχάνοντας συνολικά βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Η λύση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2017 στο εργοστάσιο τσιμέντου Pennsuco, στις ΗΠΑ και έκτοτε έχει εφαρμοστεί σε όλα τα εργοστάσια του Τιτάνα στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα, τη Βραζιλία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Χιλιάδες ειδικοί αισθητήρες που καταγράφουν τεράστιους όγκους λειτουργικών δεδομένων έχουν ενσωματωθεί στον εξοπλισμό κάθε εργοστασίου, τα οποία μεταδίδονται, οργανώνονται, αναλύονται και αξιοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.

Η συνεργασία και η καινοτομία είναι απαραίτητες για την μετάβαση σε έναν κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Συνεργασίες και δεσμεύσεις για το κλίμα

Μαζί θα πετύχουμε τους στόχους μας για τον πλανήτη. Χτίζουμε δυνατές σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς και αναπτύσσουμε συνεργασίες για την προώθηση λύσεων που μπορούν να φέρουν ουσιαστική αλλαγή.

Επικοινωνώντας την πρόοδό μας

Διατηρούμε σταθερή την προσήλωσή μας στη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών στοιχείων και των δράσεων μας για το κλίμα με απόλυτη διαφάνεια. Χάρη σε αυτή τη δέσμευση, αναγνωριστήκαμε από το CDP ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της πορείας μας προς ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα μέσα από:

τις δημοσιοποιήσεις μας στο CDP (Carbon Disclosure Project)

τις δημοσιοποιήσεις μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή (TCFD)

την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού. Δείτε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2021 εδώ.

Οι επιδόσεις μας και η διαφάνεια των γνωστοποιήσεων μας σε θέματα ESG αναγνωρίζονται από κορυφαίους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Δείτε τις αξιολογήσεις ESG του Ομίλου ΤΙΤΑΝ εδώ.

Net zero στην πράξη

Διαβάστε πώς οι ομάδες μας σε όλο τον κόσμο εργάζονται καθημερινά για να υλοποιήσουν τη δέσμευσή μας για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Βιρτζίνια, ΗΠΑ: Αύξηση της δυνατότητας διάθεσης προϊόντων με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα

Αναβαθμίζουμε την εισαγωγική δυναμικότητα του Ομίλου στις ΗΠΑ μέσω επένδυσης ύψους 37 εκ. δολαρίων στον σταθμό εισαγωγής του Νόρφολκ στη Βιρτζίνια, η οποία θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε τη διάθεση προϊόντων με χαμηλότερες εκπομπές CO2, συμβάλλοντας στον στόχο του Ομίλου για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Η επένδυση, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, προβλέπει νέες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας 70.000 τόνων και επέκταση της οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης των εγκαταστάσεων με πολλαπλά σημεία φόρτωσης. Με την ολοκλήρωση του έργου, η δυναμικότητα αποθήκευσης του σταθμού εισαγωγής θα ξεπεράσει τους 100.000 τόνους συνολικά, με δυνατότητα εισαγωγής, αποθήκευσης και διανομής διαφορετικών προϊόντων, καθώς και πρώτων υλών.

Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος χάρη στη νέα πρωτοποριακή τεχνολογία ανακύκλωσης ιπτάμενης τέφρας από χώρους απόθεσης

Η Separation Technologies (ST), θυγατρική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ, εισήγαγε μια καινοτόμο διαδικασία ανακύκλωσης ιπτάμενης τέφρας από περιοχές απόθεσής της. H ανακυκλωμένη ιπτάμενη τέφρα αξιοποιείται για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων του Τιτάνα και των πελατών της ST. Μέσω αυτής της νέας τεχνολογίας, η ιπτάμενη τέφρα ανακτάται από περιοχές απόθεσης προτού μετατραπεί σε επαναχρησιμοποιήσιμα, «πράσινα» προϊόντα με σταθερά χαρακτηριστικά και υψηλή ποιότητα. Τα προϊόντα αυτά που έχει εισάγει o Τιτάνας στην αγορά των ΗΠΑ με τις εμπορικές ονομασίες ProAsh και EcoTherm, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιώσιμες πρώτες ύλες στην παραγωγή δομικών υλικών και ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι ότι η αποκλειστική τεχνολογία του ΤΙΤΑΝ μπορεί να προσφέρει διεθνώς μια ουσιαστική λύση για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση περιοχών απόθεσης ιπτάμενης τέφρας, όπως και των γειτονικών τους κοινοτήτων. Για τη νέα διαδικασία, η ST δημιούργησε την πρώτη βιομηχανική μονάδα στον κόσμο για ξήρανση και ηλεκτροστατικό διαχωρισμό ανακτημένης τέφρας, στην ατμοηλεκτρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Brunner Island, της εταιρίας Talen Energy, στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Υποστήριξη της Rondo Energy για περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος «heat battery»

Συμμετέχουμε, μαζί με την Breakthrough Energy Ventures και την Energy Impact Partners, κορυφαίες εταιρίες επενδύσεων που στοχεύουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την ηλεκτροκίνηση, στη υποστήριξη της Rondo Energy («Rondo») μέσω του πρώτου γύρου χρηματοδότησης της εταιρίας. H χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτόμου τεχνολογίας «heat battery» για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της παραγωγής ενέργειας και της βαριάς βιομηχανίας, περιλαμβανομένου και του κλάδου τσιμέντου. Η «Rondo Heat Battery» χρησιμοποιεί καθιερωμένες βιομηχανικές τεχνολογίες για να μετατρέψει την ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια σε θερμότητα με αποδοτικότητα της τάξεως του 98% και παρέχει δυνατότητες μεγάλης επεκτασιμότητας με ανταγωνιστικά επίπεδα κόστους συγκριτικά με τις υφιστάμενες μεθόδους αποθήκευσης ενέργειας. Εκτός από τη δυνατότητα παροχής θερμότητας σε θερμοκρασίες που φθάνουν τους 1.500 βαθμούς Κελσίου, η συστοιχία συσσωρευτών μπορεί να αποθηκεύει την ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται εκτός των ωρών αιχμής, εξασφαλίζοντας ευελιξία στο φορτίο του δικτύου και επιτυγχάνοντας επιπλέον μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ο Όμιλος μας θα συνεργαστεί με την Rondo για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της βιομηχανικής παραγωγής, περιλαμβανομένου και του κλάδου τσιμέντου, ενώνοντας τη σημαντική τεχνογνωσία που έχουμε σε θέματα βιώσιμης και ψηφιακής παραγωγής με τη μοναδική καινοτομία της Rondo. Θα συνεργαστούμε στενά για να πετύχουμε παραγωγή τσιμέντου με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, φιλοδοξώντας να πρωτοπορήσουμε στο κτίσιμο των υποδομών του μέλλοντος.

Φορτηγά οχήματα μεγάλων αποστάσεων που κινούνται αποκλειστικά με «καθαρό καύσιμο» LNG στον στόλο του Τιτάνα στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων και των προϊόντων μας, απεκτήσαμε τον πρώτο τράκτορα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για τη μεταφορά τσιμέντου εντός της Ελλάδας. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μια πιλοτική δράση σε συνεργασία με την εταιρία BlueFuel και τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, με σημαντικά οφέλη τόσο για την ανταγωνιστικότητα όσο και για το περιβάλλον. Επιπλέον της μείωσης του κόστους λειτουργίας και συντήρησης, μέσω της χρήσης LNG σε βαρέα οχήματα επιτυγχάνεται μείωση έως 25% στις εκπομπές CO2 και ταυτόχρονα εξαλείφονται κατά 100% οι εκπομπές SΟx (οξείδια του θείου) και μικροσωματιδίων, ενώ οι εκπομπές ΝΟx (οξείδια του αζώτου) μειώνονται κατά 80%. Ένα ακόμα όφελος, ιδιαίτερα σημαντικό στο αστικό περιβάλλον, είναι η κατά 50% μείωση του θορύβου.

Φλόριντα, ΗΠΑ: Επιτάχυνση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Με επένδυση ύψους 35 εκ. δολαρίων για την κατασκευή θολωτής αποθήκης χωρητικότητας 70.000 τόνων στον σταθμό εισαγωγών Port Tampa Bay, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, ο ΤΙΤΑΝ θα αναβαθμίσει την εισαγωγική δυναμικότητα του στις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τη δυνατότητα παροχής τσιμέντου και τσιμεντοειδών προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στη χώρα. Η επένδυση του Τιτάνα υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για υποστήριξη των πελατών μας στις ΗΠΑ στους κλάδους των υποδομών και της κατασκευής κατοικιών και εμπορικών δομών, με προϊόντα υψηλής απόδοσης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη του στόχου του Ομίλου για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Με εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου στις αρχές του 2023, η αναβάθμιση του σταθμού προστίθεται και σε άλλες πρόσφατες επενδύσεις στο εργοστάσιο τσιμέντου Pennsuco του Τιτάνα στο Μέντλεϊ της Φλόριντα, οι οποίες θα καταστήσουν δυνατή τη σταδιακή υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, μειώνοντας σημαντικά τόσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του εργοστασίου όσο και τον όγκο των δημοτικών απορριμμάτων προς ταφή.