Περνώντας από τη φιλοδοξία στη δράση, συνεργαζόμαστε στενά με τη διεθνή κοινότητα, με στόχο τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C και την προσφορά σκυροδέματος με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Μαζί χτίζουμε έναν πιο βιώσιμο κόσμο για όλους.

https://www.youtube.com/watch?v=3NCNj0XzqMc

Δείτε εδώ την παρουσίαση «Η πορεία μας προς ένα κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα’’

Οι στόχοι μας και η πορεία μας για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με επιστημονικά επικυρωμένους στόχους για μείωση του CO2 και ένα πλήρες πρόγραμμα ενεργειών σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, χτίζοντας σε όσα έχουμε ήδη κατορθώσει.

Καινοτόμες τεχνολογίες που επιταχύνουν τη μετάβαση

Διερευνούμε νέες τεχνολογίες που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 κατά την παραγωγική διαδικασία και να αναπτύξουμε βιώσιμα προϊόντα και λύσεις. Η υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων και καινοτόμων τεχνολογιών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κλάδου μας είναι απαραίτητη για τη μετάβαση σ’ έναν πιο βιώσιμο κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Δέσμευση άνθρακα

Ως μέρος της δέσμευσής μας για την προώθηση και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CCUS), συμμετέχουμε ενεργά σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι ο «HERCCULES», που έλαβε χρηματοδότηση τον Ιανουάριο 2023 από τον «Ορίζοντα Ευρώπης» (Horizon Europe). Οι ομάδες που συμμετέχουν στο έργο θα εργαστούν για μια πενταετία με στόχο να διερευνήσουν τις δυνατότητες των τεχνολογιών CCUS στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της Νότιας Ευρώπης, κυρίως στην Ιταλία και την Ελλάδα, θέτοντας τις βάσεις για μεγαλύτερης κλίμακας εφαρμογές στην περιοχή. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα αναπτύξει υβριδικές τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα προκειμένου να δεσμεύει έως και οκτώ τόνους CO2 ημερησίως από την παραγωγή τσιμέντου, μετατρέποντας ένα μέρος αυτού του CO2 σε βιώσιμα υλικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Επιπλέον, το 2022 υλοποιήσαμε δύο πιλοτικές παρουσιάσεις στο εργοστάσιο του Καμαρίου, στη Βοιωτία, σε συνεργασία με τους εταίρους μας στα έργα RECODE και CARMOF, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020). Για τη συμβολή μας στο πρόγραμμα RECODE, αναγνωριστήκαμε από το «Ραντάρ Καινοτομίας», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως Βασικός Φορέας Καινοτομίας.

Υδρογόνο

Παρακολουθούμε στενά τη χρήση υδρογόνου στην παραγωγή κλίνκερ-τσιμέντου, προχωρώντας σε πιλοτικές δοκιμές για τη βιομηχανική χρήση του σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι εφικτές σημαντικές μειώσεις στις άμεσες εκπομπές CO2 με τη χρήση υδρογόνου, ειδικά όταν παράγεται με ανανεώσιμα μέσα («πράσινο υδρογόνο»).

Tο καινοτόμο έργο H2CEM του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, το οποίο αφορά στην παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου για την παραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία τσιμέντου, εντάσσεται στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος “Hy2Use” (ΣΕΚΕΕ – Important Project of Common European Interest, IPCEI). Το έργο H2CEM αναπτύσσει την έρευνα με σκοπό την  αύξηση της χρήσης υδρογόνου ως κλιματικά ουδέτερου καυσίμου για την παραγωγή τσιμέντου.

Με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων από πράσινο υδρογόνο και άλλα βιώσιμα καύσιμα (sustainably sourced fuels), το πρωτοποριακό αυτό έργο προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης για τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου του Τιτάνα στην Ελλάδα (Καμαρίου Βοιωτίας, Δρεπάνου Αχαΐας και Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης). Η βιομηχανική αξιοποίηση (first industrial deployment) πράσινου υδρογόνου στα εργοστάσια του Ομίλου στην Ελλάδα θα συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων, επιτυγχάνοντας μείωση των εκπομπών CO2 κατά 160.000 τόνους ετησίως (τουλάχιστον 8% ανά τόνο προϊόντος).

Ψηφιακός μετασχηματισμός

H πορεία μας προς ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα υποστηρίζεται από καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που έχουμε αναπτύξει πρώτοι στον κλάδο μας. Η πρωτοποριακή λύση αυτόνομων αλγόριθμων βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Optimizers – RTO) βοηθά τα εργοστάσια τσιμέντου να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2, επιτυγχάνοντας συνολικά βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Η λύση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2017 στο εργοστάσιο τσιμέντου Pennsuco, στις ΗΠΑ και έκτοτε έχει εφαρμοστεί σε όλα τα εργοστάσια του Τιτάνα στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα, τη Βραζιλία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Χιλιάδες ειδικοί αισθητήρες που καταγράφουν τεράστιους όγκους λειτουργικών δεδομένων έχουν ενσωματωθεί στον εξοπλισμό κάθε εργοστασίου, τα οποία μεταδίδονται, οργανώνονται, αναλύονται και αξιοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.

Η συνεργασία και η καινοτομία είναι απαραίτητες για την μετάβαση σε έναν κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Συνεργασίες και δεσμεύσεις για το κλίμα

Μαζί θα πετύχουμε τους στόχους μας για τον πλανήτη. Χτίζουμε δυνατές σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς και αναπτύσσουμε συνεργασίες για την προώθηση λύσεων που μπορούν να φέρουν ουσιαστική αλλαγή.

Επικοινωνώντας την πρόοδό μας

Διατηρούμε σταθερή την προσήλωσή μας στη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών στοιχείων και των δράσεων μας για το κλίμα με απόλυτη διαφάνεια. Χάρη σε αυτή τη δέσμευση, αναγνωριστήκαμε από το CDP ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της πορείας μας προς ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα μέσα από:

τις δημοσιοποιήσεις μας στο CDP (Carbon Disclosure Project)

τις δημοσιοποιήσεις μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή (TCFD)

την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού. Δείτε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2021 εδώ.

Οι επιδόσεις μας και η διαφάνεια των γνωστοποιήσεων μας σε θέματα ESG αναγνωρίζονται από κορυφαίους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Δείτε τις αξιολογήσεις ESG του Ομίλου ΤΙΤΑΝ εδώ.

Net zero στην πράξη

Διαβάστε πώς οι ομάδες μας σε όλο τον κόσμο εργάζονται καθημερινά για να υλοποιήσουν τη δέσμευσή μας για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.