Περνώντας από τη φιλοδοξία στη δράση, συνεργαζόμαστε στενά με τη διεθνή κοινότητα, με στόχο τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C και την προσφορά σκυροδέματος με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050. Μαζί χτίζουμε έναν πιο βιώσιμο κόσμο για όλους.

https://www.youtube.com/watch?v=3NCNj0XzqMc

Δείτε εδώ την παρουσίαση «Η πορεία μας προς ένα κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα’’

Οι στόχοι μας και η πορεία μας για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με επιστημονικά επικυρωμένους στόχους για μείωση του CO2 και ένα πλήρες πρόγραμμα ενεργειών σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, χτίζοντας σε όσα έχουμε ήδη κατορθώσει.

Καινοτόμες τεχνολογίες που επιταχύνουν τη μετάβαση

Διερευνούμε νέες τεχνολογίες που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 κατά την παραγωγική διαδικασία και να αναπτύξουμε βιώσιμα προϊόντα και λύσεις. Η υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων και καινοτόμων τεχνολογιών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κλάδου μας είναι απαραίτητη για τη μετάβαση σ’ έναν πιο βιώσιμο κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Δέσμευση άνθρακα

Στο Τιτάνα δεσμευόμαστε για την προώθηση και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CCUS), συνεχίζοντας την πορεία μας προς ένα πιο «πράσινο» και ανθεκτικό μέλλον.

Το IFESTOS είναι ένα πρωτοποριακό έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο αντικατοπτρίζει την καινοτόμο πορεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με στόχο την παραγωγή τσιμέντου μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα. Το έργο IFESTOS δεν στηρίζει απλώς την υλοποίηση του προγράμματός μας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά συμβάλλει καθοριστικά στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης του κλάδου και στην προώθηση τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα σε ολόκληρη την ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να χρηματοδοτήσει το IFESTOS στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα μεγάλης κλίμακας από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή μιας προηγμένης μονάδας δέσμευσης άνθρακα στο εργοστάσιό μας στο Καμάρι Βοιωτίας, η οποία θα δεσμεύει περίπου 1,9 εκατομμύρια τόνους CO₂ ετησίως. Το δεσμευμένο διοξείδιο του άνθρακα θα αποστέλλεται και θα αποθηκεύεται σε μόνιμη υποδομή γεωλογικής αποθήκευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Ως αποτέλεσμα, ο ΤΙΤΑΝ θα παράγει περίπου 3 εκατομμύρια τόνους τσιμέντου μηδενικού άνθρακα ετησίως για να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες για πράσινες κατασκευές στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας και πέραν αυτής.

Παράλληλα, συνεχίζουμε ενεργά την προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης των τεχνολογιών δέσμευσης άνθρακα μέσα από τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα συνεργασίας, όπως το HERCCULES. Το πενταετές πρόγραμμα HERCCULES στοχεύει να καταδείξει τη βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας CCUS στη Νότια Ευρώπη και ειδικότερα στην Ιταλία και την Ελλάδα. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συμβάλλει στο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας υβριδικές τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα προκειμένου να δεσμεύει έως και 8 τόνους CO₂

Υδρογόνο

Παρακολουθούμε στενά τη χρήση υδρογόνου στην παραγωγή κλίνκερ-τσιμέντου, προχωρώντας σε πιλοτικές δοκιμές για τη βιομηχανική χρήση του σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι εφικτές σημαντικές μειώσεις στις άμεσες εκπομπές CO2 με τη χρήση υδρογόνου, ειδικά όταν παράγεται με ανανεώσιμα μέσα («πράσινο υδρογόνο»).

Tο καινοτόμο έργο H2CEM του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, το οποίο αφορά στην παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου για την παραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία τσιμέντου, εντάσσεται στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος “Hy2Use” (ΣΕΚΕΕ – Important Project of Common European Interest, IPCEI). Το έργο H2CEM αναπτύσσει την έρευνα με σκοπό την  αύξηση της χρήσης υδρογόνου ως κλιματικά ουδέτερου καυσίμου για την παραγωγή τσιμέντου.

Με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων από πράσινο υδρογόνο και άλλα βιώσιμα καύσιμα (sustainably sourced fuels), το πρωτοποριακό αυτό έργο προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης για τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου του Τιτάνα στην Ελλάδα (Καμαρίου Βοιωτίας, Δρεπάνου Αχαΐας και Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης). Η βιομηχανική αξιοποίηση (first industrial deployment) πράσινου υδρογόνου στα εργοστάσια του Ομίλου στην Ελλάδα θα συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων, επιτυγχάνοντας μείωση των εκπομπών CO2 κατά 160.000 τόνους ετησίως (τουλάχιστον 8% ανά τόνο προϊόντος).

Ψηφιακός μετασχηματισμός

H πορεία μας προς ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα υποστηρίζεται από καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που έχουμε αναπτύξει πρώτοι στον κλάδο μας. Η πρωτοποριακή λύση αυτόνομων αλγόριθμων βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Optimizers – RTO) βοηθά τα εργοστάσια τσιμέντου να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2, επιτυγχάνοντας συνολικά βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Η λύση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2017 στο εργοστάσιο τσιμέντου Pennsuco, στις ΗΠΑ και έκτοτε έχει εφαρμοστεί σε όλα τα εργοστάσια του Τιτάνα στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα, τη Βραζιλία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Χιλιάδες ειδικοί αισθητήρες που καταγράφουν τεράστιους όγκους λειτουργικών δεδομένων έχουν ενσωματωθεί στον εξοπλισμό κάθε εργοστασίου, τα οποία μεταδίδονται, οργανώνονται, αναλύονται και αξιοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.

Η συνεργασία και η καινοτομία είναι απαραίτητες για την μετάβαση σε έναν κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα

Συνεργασίες και δεσμεύσεις για το κλίμα

Μαζί θα πετύχουμε τους στόχους μας για τον πλανήτη. Χτίζουμε δυνατές σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς και αναπτύσσουμε συνεργασίες για την προώθηση λύσεων που μπορούν να φέρουν ουσιαστική αλλαγή.

Επικοινωνώντας την πρόοδό μας

Διατηρούμε σταθερή την προσήλωσή μας στη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών στοιχείων και των δράσεων μας για το κλίμα με απόλυτη διαφάνεια. Χάρη σε αυτή τη δέσμευση, αναγνωριστήκαμε από το CDP ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της πορείας μας προς ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα μέσα από:

τις δημοσιοποιήσεις μας στο CDP (Carbon Disclosure Project)

τις δημοσιοποιήσεις μας σχετικά με την κλιματική αλλαγή (TCFD)

την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού. Δείτε την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2021 εδώ.

Οι επιδόσεις μας και η διαφάνεια των γνωστοποιήσεων μας σε θέματα ESG αναγνωρίζονται από κορυφαίους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Δείτε τις αξιολογήσεις ESG του Ομίλου ΤΙΤΑΝ εδώ.

Net zero στην πράξη

Διαβάστε πώς οι ομάδες μας σε όλο τον κόσμο εργάζονται καθημερινά για να υλοποιήσουν τη δέσμευσή μας για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.