Είμαστε μεταξύ των πρώτων στον κλάδο μας που εφάρμοσαν ψηφιακές λύσεις και εργαλεία. Σήμερα ηγούμαστε στην αξιοποίηση των πιο σύγχρονων ψηφιακών επιτευγμάτων για τον μετασχηματισμό όλου του εύρους των δραστηριοτήτων μας, από τον προμηθευτή έως τον πελάτη, λειτουργώντας με καινοτομία και ευελιξία.

Χτίζοντας το έξυπνο εργοστάσιο τσιμέντου του μέλλοντος

Χάρη στις μοναδικές και ειδικά προσαρμοσμένες στον κλάδο τσιμέντου ψηφιακές λύσεις, δημιουργούμε το «έξυπνο εργοστάσιο τσιμέντου του μέλλοντος». Στόχος μας είναι η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς μας και η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας, σήμερα και στο μέλλον.

Smart cement plant 1

Αυτόνομοι αλγόριθμοι για τη βελτιστοποίηση ολόκληρης της γραμμής παραγωγής, σε πραγματικό χρόνο

Η χρήση των αλγορίθμων βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο είναι μια από τις πρώτες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή τσιμέντου. Με τη χρήση αισθητήρων στον εξοπλισμό των εργοστασίων μας καταγράφεται ένας πολύ μεγάλος όγκος (λειτουργικών) δεδομένων (“big data”), τα οποία στη συνέχεια μεταδίδονται, ταξινομούνται, αναλύονται και αξιοποιούνται για τη βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο της παραγωγής, μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η χρήση των αλγορίθμων έχει φέρει ήδη σημαντικά οφέλη, όπως η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, η μείωση εκπομπών CO2 και η βελτίωση της παραγωγικότητας.

Smart cement plant 2

Βελτιστοποίηση του συστήματος παρακολούθησης των αποθεμάτων ανταλλακτικών

Με μια προηγμένη και ειδικά διαμορφωμένη για τις ανάγκες του κλάδου τσιμέντου μεθοδολογία ανάλυσης, ορίζουμε τη βέλτιστη πολιτική διαχείρισης των αποθεμάτων ανταλλακτικών στα εργοστάσια τσιμέντου.

Η μεθοδολογία αξιοποιεί μεγάλο πλήθος δεδομένων για οποιαδήποτε κίνηση ανταλλακτικών στο εργοστάσιο τσιμέντου, από την αγορά έως τη χρήση, και αναπτύσσει προηγμένους στατιστικούς αλγορίθμους και πολυμεταβλητές προσομοιώσεις για τη βέλτιστη πολιτική αναπλήρωσης αποθεμάτων ανά κωδικό, ελαχιστοποιώντας έτσι το συνολικό κόστος.

Smart cement plant 3

Προγνωστική συντήρηση με βάση την τεχνητή νοημοσύνη

Η λύση προγνωστικής συντήρησης νέας γενιάς που εφαρμόζουμε βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία στον κλάδο τσιμέντου. Αξιοποιεί ένα λογισμικό πρόβλεψης συμβάντων σε όλο το εύρος των εργασιών του εργοστασίου, το οποίο παρακολουθεί και αξιοποιεί τη ροή δεδομένων από αισθητήρες σε όλες τις εγκαταστάσεις ταυτόχρονα με στόχο την ανίχνευση ζητημάτων, τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών δυσλειτουργιών και την αποτροπή βλαβών. Μέσω της καινοτόμου αυτής λύσης μεγιστοποιούμε τη λειτουργική αποδοτικότητα και την αξιοπιστία του εργοστασίου, χάρη στο χαμηλότερο κόστος συντήρησης και επισκευής και στη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας των μονάδων.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ίδρυσε την εταιρία CemAI για να προσφέρει στον κλάδο τσιμέντου διεθνώς αυτή την πρωτοποριακή υπηρεσία προγνωστικής συντήρησης εξοπλισμού με βάση την τεχνητή νοημοσύνη.

Οφέλη σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας

Αξιοποιούμε τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως είναι τα μεγάλα δεδομένα (“big data”), η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική εκμάθηση και οι προηγμένες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας μας, με πολλαπλά παράλληλα οφέλη για τους πελάτες μας, τους εργαζομένους μας, τους προμηθευτές μας, τις τοπικές κοινότητες στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και το περιβάλλον.

Καλύτερη ποιότητα των προϊόντων

Αναβαθμισμένη εμπειρία για τον πελάτη

Αυξημένη παραγωγικότητα

Βελτιωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα

Μικρότερες λειτουργικές δαπάνες

Προηγμένες δυνατότητες εφοδιαστικής αλυσίδας

Ενισχυμένα επίπεδα ασφάλειας

Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

Ενίσχυση της παράλληλης πορείας μας προς έναν κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, συμβολή στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στη βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας arrow

Δημιουργία ενός οικοσυστήματος ψηφιακής καινοτομίας

Δημιουργούμε ένα οικοσύστημα ψηφιακής καινοτομίας, επενδύοντας διαρκώς στην επιμόρφωση των ανθρώπων μας με ψηφιακές δεξιότητες και διευρύνοντας το δίκτυο των εξωτερικών συνεργατών μας. Μαζί με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, νεοφυείς επιχειρήσεις και άλλους συνεργάτες επεκτείνουμε τις δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού και χτίζουμε ένα πιο έξυπνο και πιο βιώσιμο οικιστικό περιβάλλον.

CemAI
Το μέλλον της προγνωστικής συντήρησης εργοστασίων

Η CemAI είναι μία εταιρεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ που προσφέρει στον κλάδο τσιμέντου διεθνώς μια πρωτοποριακή υπηρεσία νέας γενιάς με βάση την τεχνητή νοημοσύνη για την προγνωστική συντήρηση εργοστασίων.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Aνακαλύψτε πώς οι ομάδες μας σε όλο τον κόσμο αξιοποιούν τη δύναμη των ψηφιακών λύσεων για να μετασχηματίσουμε τις δραστηριότητές μας.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ιδρύει την εταιρία CemAI

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ο ΤΙΤΑΝ δημιουργεί το εργοστάσιο του μέλλοντος αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ο ΤΙΤΑΝ εγκαινιάζει το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα εδώ.