Ο Τιτάνας δημιουργεί αξία μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών του, που εξυπηρετούν την ανάγκη για ασφαλή, ανθεκτικά, προσιτά και βιώσιμα έργα στέγασης και υποδομών.

Οι βασικές δραστηριότητές μας περιλαμβάνουν την εξόρυξη πρώτων υλών και τη μετατροπή τους σε δομικά προϊόντα, τη διανομή τους στους πελάτες μας και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας μας, μέσα από συνεργασίες με πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους, τις τοπικές κοινωνίες και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε είναι ασβεστόλιθος, άργιλος, γύψος, αδρανή υλικά, ενέργεια και νερό.

Διαχειριζόμαστε συστήματα για την ανακύκλωση, την επεξεργασία και την αξιοποίηση αποβλήτων ως εναλλακτικές πρώτες ύλες και δευτερογενή καύσιμα, συνεισφέροντας στη διατήρηση των πολύτιμων φυσικών πόρων και στη μείωση του όγκου των αποβλήτων.

Οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης του Τιτάνα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, την επεξεργασία και την εφαρμογή των διεθνών τάσεων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με ιδιαίτερη έμφαση στο αποτύπωμα του CO2, τόσο μέσα από βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία, όσο και μέσω της ανάπτυξης προϊόντων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Παρέχουμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζομένους μας και προωθούμε τη διά βίου μάθηση.

Επιπλέον, εστιάζουμε στη δημιουργία αξίας για την κοινωνία μέσα από τη δέσμευσή μας για στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων που βρίσκονται κοντά στις δραστηριότητές μας και αναπτύσσουμε συνεργασίες με τους βασικούς συμ-μετόχους μας που εστιάζουν στα πιο ουσιώδη τοπικά ζητήματα.

Ενδεικτικά, τέτοιες συνεργασίες αφορούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας στη γεωργία και σε άλλους τομείς, στην παροχή κινήτρων για εκπαίδευση, στην εκπαίδευση για την ασφάλεια σε μαθητές σχολείων και φοιτητές πανεπιστημίων, στην υποστήριξη δράσεων για την υγεία και την ευζωία και πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΤΟ 2023

ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΤΟ 2023