CDP

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Titan Cement International S.A. αναγνωρίστηκε από το CDP ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, χάρη στη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών της στοιχείων και στις δράσεις της προς μια οικονομία με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Με βαθμολογία A- ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατατάχθηκε στο ανώτατο 15% του συνόλου των εταιριών με δημοσιευμένα στοιχεία παγκοσμίως καθώς και στις πέντε (από συνολικά 27) εταιρίες τσιμέντου που έχουν πετύχει αντίστοιχη βαθμολογία για το 2021.

Το CDP, πρώην Πρόγραμμα Δημοσιοποίησης Εκπομπών Άνθρακα, είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει σε εταιρίες, πόλεις, κράτη και περιφέρειες μια πλατφόρμα για να δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι δραστηριότητές τους στο κλίμα, τα δάση και την ασφάλεια των υδάτων. Κατέχει το πλουσιότερο και πληρέστερο σύνολο δεδομένων στον κόσμο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες, οι πόλεις, τα κράτη και οι περιφέρειες μετρούν, κατανοούν και διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

MSCI

Στις 02 Αυγούστου 2022, η Titan Cement International S.A. αξιολογήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με “ΑΑ” από την MSCI για τις επιδόσεις της σε θέματα ESG, ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στα εν λόγω θέματα, λαμβάνοντας μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες μεταξύ των εταιριών του κλάδου. Η MSCI ESG Research παρέχει αξιολογήσεις επιδόσεων ESG σε κλίμακα από “AAA” έως “CCC σε διεθνείς δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση μιας εταιρίας σε κινδύνους ESG σχετικούς με τον κλάδο της, καθώς και την ικανότητά της να διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους, σε σύγκριση με άλλες εταιρίες του κλάδου. Μάθετε περισσότερα για τις αξιολογήσεις ESG της MSCI εδώ.
Δήλωση αποποίησης ευθυνών. Η χρήση από την Titan Cement International S.A. όποιων δεδομένων της MSCI ESG Research llc ή συνεργατών της (“MSCI”) και η χρήση λογότυπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσίας ή ονομάτων ευρετηρίου της MSCI δεν αποτελούν χορηγία, έγκριση, σύσταση, ή προώθηση της Titan Cement International S.A. από την MSCI. Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα της MSCI αποτελούν ιδιοκτησία της MSCI ή των παρόχων πληροφοριών της και παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς εγγύηση. Τα ονόματα και τα λογότυπα MSCI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσίας της MSCI.

SUSTAINALYTICS

Τον Σεπτέμβριο 2021, η Titan Cement International S.A. βελτίωσε τη βαθμολογία της σε 27,9 και εκτιμήθηκε από την Sustainalytics ότι διατρέχει μεσαίο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από παράγοντες σχετικούς με θέματα ESG. Η βαθμολογία μάς κατατάσσει στην 16η θέση σε σύνολο 119 εταιριών του κλάδου δομικών υλικών που αξιολογήθηκαν από τη Sustainalytics.

H Sustainalytics, εταιρία της Morningstar, αποτελεί έναν κορυφαίο οίκο που παρέχει υπηρεσίες έρευνας, αξιολόγησης και δεδομένων σε θέματα ESG Οι αξιολογήσεις κινδύνου ESG μετρούν την έκθεση μιας εταιρίας σε ουσιώδη θέματα ESG που σχετίζονται με τον κλάδο, καθώς και την ικανότητα διαχείρισης αυτών των κινδύνων.

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 Sustainalytics. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες που αναπτύχθηκαν από τη Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Τέτοιου είδους πληροφορίες και δεδομένα είναι ιδιοκτησία της Sustainalytics ή/και των τρίτων προμηθευτών της (δεδομένα τρίτων) και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελούν σύσταση οποιουδήποτε προϊόντος ή έργου, ούτε επενδυτική συμβουλή και δεν εγγυώνται ότι είναι πλήρεις, έγκαιρες, ακριβείς ή κατάλληλες για συγκεκριμένο σκοπό. Η χρήση τους υπόκειται σε όρους που βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

Moody’s ESG Solutions

Το Νοέμβριο του 2021, η Titan Cement International κατατάχθηκε από την Vigeo Eiris (V.E), που ανήκει στη Moody’s ESG Solutions, στην 5η θέση του κλάδου δομικών υλικών σε σύνολο 25 εταιριών. Mε συνολική βαθμολογία ESG 56/100, αξιολογήθηκε ως εταιρία με ισχυρές επιδόσεις ESG και υψηλό επίπεδο σχετικών δημοσιεύσεων (90%) έναντι του μέσου όρου του κλάδου (75%).

Η Moody’s ESG Solutions εξυπηρετεί την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για εξειδικευμένες πληροφορίες και στοιχεία σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης(ESG) προσφέροντας μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και λύσεων.

Refinitiv

Τον Οκτώβριο 2020 η Titan Cement International S.A. βαθμολογήθηκε με Β+ και κατατάχθηκε στην 9η θέση του κλάδου δομικών υλικών στην Ευρώπη και την Αμερική.

Η κλίμακα αξιολόγησης σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) που έχει σχεδιαστεί από την Refinitiv, τον παγκόσμιο πάροχο δεδομένων και υποδομών για χρηματοοικονομικές αγορές, αποτυπώνει αντικειμενικά και με διαφάνεια τις σχετικές επιδόσεις, δεσμεύσεις και την αποτελεσματικότητα των εταιριών σε θέματα ESG και εξετάζει δέκα θεμελιώδη κριτήρια (εκπομπές, περιβαλλοντική καινοτομία προϊόντων, ανθρώπινα δικαιώματα, μετόχους κ.λπ.) βάσει στοιχείων που έχουν δημοσιοποιηθεί.

ISS

Τον Ιούνιο 2021, η Titan Cement International S.A. έλαβε την ακόλουθη βαθμολογία στο ISS Environmental, Social, and Governance QualityScore:

Σε μια κλίμακα από 1 έως 10, το 1 δηλώνει υψηλό βαθμό δημοσιοποίησης και διαφάνειας των στοιχείων και χαμηλό ρίσκο, ενώ το 10 δηλώνει χαμηλό βαθμό δημοσιοποίησης και διαφάνειας των στοιχείων και υψηλό ρίσκο.

Στο ISS ESG Corporate Rating, που επικαιροποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2021, ο Όμιλος TITAN αξιολογήθηκε συνολικά ως εταιρία με πολύ υψηλό επίπεδο διαφάνειας και έλαβε συνολική βαθμολογία C, που την κατατάσσει στο 20% των εταιριών με τις υψηλότερες επιδόσεις σε θέματα ESG στον κλάδο.

Η ISS ESG παρέχει υπηρεσίες βαθμολόγησης και αξιολόγησης στοιχείων με βάση τις δημοσιοποιήσεις των εταιριών, με σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου που σχετίζεται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Οι βαθμολογίες αποτελούν μια ένδειξη της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων της εταιρίας που αξιολογείται σε σχέση με άλλες εταιρίες του κλάδου και στηρίζονται στην παραμετροποιημένη ανάλυση στοιχείων που αναγνωρίζονται ως κρίσιμα από την ISS ESG.

S&P Global ESG Scores

Το Νοέμβριο του 2021 ο TITAN έλαβε βαθμολογία 54/100 σε μια κλίμακα από 0 έως 100 (καλύτερη επίδοση) στην Παγκόσμια Αξιολόγηση Βιώσιμης Ανάπτυξης Εταιρειών από την S&P για το 2021, που αντικατοπτρίζει βελτίωση κατά 22 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η Παγκόσμια Αξιολόγηση Βιώσιμης Ανάπτυξης Εταιρειών από την S&P (S&P CSA) παρέχει λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις αξιολογήσεις των επιδόσεων ESG με σκοπό την καλύτερη ενσωμάτωση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική στρατηγική. Τα S&P Global ESG Scores ενσωματώνουν στην ανάλυσή τους όλες τις πτυχές των πολιτικών και των προγραμμάτων μιας εταιρείας, καθώς και την σε βάθος ανάλυση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με επιδόσεις ESG.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι δείκτες που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Η χρήση των κατά τα ως άνω λογότυπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και δεικτών σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνιστά χορηγία, έγκριση, σύσταση ή προώθηση της Titan Cement International S.A. ή οποιασδήποτε θυγατρικής αυτής εκ μέρους οποιουδήποτε ιδιοκτήτη των αντίστοιχων λογότυπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή δεικτών.