CDP

Τον Δεκέμβριο του 2022, η Titan Cement International S.A. αναγνωρίστηκε ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από τον παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό CDP λαμβάνοντας την ανώτατη βαθμολογία «Α». Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μία από τις μόλις τρεις εταιρίες τσιμέντου διεθνώς που έλαβαν αντίστοιχη βαθμολογία για το κλίμα το 2022 ως αναγνώριση της διαφάνειας στις δημοσιοποιήσεις του και τις άριστες επιδόσεις του. Επιπλέον, ο Όμιλος έλαβε την υψηλή βαθμολογία «Α-» στα θέματα ασφάλειας των υδάτων.

Το CDP (πρώην Carbon Disclosure Project – Πρόγραμμα Δημοσιοποίησης Εκπομπών Άνθρακα) είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο σύστημα δημοσιοποιήσεων σχετικών με το περιβάλλον για εταιρίες, πόλεις, πολιτείες και περιφέρειες. Πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας για τις Χρηματοοικονομικές Δημοσιοποιήσεις σχετικά με το Κλίμα (TCFD), το CDP κατέχει τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική βάση δεδομένων στον κόσμο ενώ οι βαθμολογίες CDP χρησιμοποιούνται ευρέως για να οδηγήσουν τις επενδυτικές αποφάσεις και τις αποφάσεις προμηθειών προς μια βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

MSCI

Τον Αύγουστο 2023, η Titan Cement International S.A. αξιολογήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με “ΑΑ” από την MSCI για τις επιδόσεις της σε θέματα ESG, ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στα εν λόγω θέματα, λαμβάνοντας μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες μεταξύ των εταιριών του κλάδου. Η MSCI ESG Research παρέχει αξιολογήσεις επιδόσεων ESG σε κλίμακα από “AAA” έως “CCC σε διεθνείς δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση μιας εταιρίας σε κινδύνους ESG σχετικούς με τον κλάδο της, καθώς και την ικανότητά της να διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους, σε σύγκριση με άλλες εταιρίες του κλάδου. Μάθετε περισσότερα για τις αξιολογήσεις ESG της MSCI εδώ.
Δήλωση αποποίησης ευθυνών. Η χρήση από την Titan Cement International S.A. όποιων δεδομένων της MSCI ESG Research llc ή συνεργατών της (“MSCI”) και η χρήση λογότυπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσίας ή ονομάτων ευρετηρίου της MSCI δεν αποτελούν χορηγία, έγκριση, σύσταση, ή προώθηση της Titan Cement International S.A. από την MSCI. Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα της MSCI αποτελούν ιδιοκτησία της MSCI ή των παρόχων πληροφοριών της και παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς εγγύηση. Τα ονόματα και τα λογότυπα MSCI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσίας της MSCI.

SUSTAINALYTICS

Τον Δεκέμβριο 2022, η Titan Cement International S.A. βελτίωσε τη βαθμολογία της σε 26,9, διατρέχοντας σύμφωνα με την αξιολόγηση της Sustainalytics μεσαίο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από παράγοντες σχετικούς με θέματα ESG. Η βαθμολογία μάς κατατάσσει στην 16η θέση σε σύνολο 142 εταιριών του κλάδου δομικών υλικών που αξιολογήθηκαν από τη Sustainalytics.

Η Sustainalytics, μια εταιρεία της Morningstar, είναι μια κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας, αξιολογήσεων και δεδομένων ESG που υποστηρίζει επενδυτές σε όλο τον κόσμο με την ανάπτυξη και την εφαρμογή υπεύθυνων επενδυτικών στρατηγικών.

Πνευματικά δικαιώματα © 2022 Sustainalytics. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες που αναπτύχθηκαν από τη Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Τέτοιου είδους πληροφορίες και δεδομένα είναι ιδιοκτησία της Sustainalytics ή/και των τρίτων προμηθευτών της (δεδομένα τρίτων) και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελούν σύσταση οποιουδήποτε προϊόντος ή έργου, ούτε επενδυτική συμβουλή και δεν εγγυώνται ότι είναι πλήρεις, έγκαιρες, ακριβείς ή κατάλληλες για συγκεκριμένο σκοπό. Η χρήση τους υπόκειται σε όρους που βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

Moody’s ESG Solutions

Το Νοέμβριο του 2021, η Titan Cement International κατατάχθηκε στην 5η θέση σε σύνολο 25 εταιριών που αξιολογούνται από την Moody’s ESG Solutions,για τον κλάδο δομικών υλικών στην Ευρώπη. Mε συνολική βαθμολογία ESG 56/100, αξιολογήθηκε ως εταιρία με ισχυρές επιδόσεις ESG και υψηλό επίπεδο σχετικών δημοσιεύσεων (90%) έναντι του μέσου όρου του κλάδου (75%).

Η Moody’s ESG Solutions εξυπηρετεί την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για εξειδικευμένες πληροφορίες και στοιχεία σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης(ESG) προσφέροντας μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και λύσεων.

Refinitiv

Τον Φεβρουάριο του 2023, η Titan Cement International S.A. κατατάχθηκε 16η επί συνόλου 110 εταιριών δομικών υλικών στην ανάλυση της Refinitiv για εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου με βαθμολογία ESG 70/100.

Η κλίμακα αξιολόγησης σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) που έχει σχεδιαστεί από την Refinitiv, τον παγκόσμιο πάροχο δεδομένων και υποδομών για χρηματοοικονομικές αγορές, αποτυπώνει αντικειμενικά και με διαφάνεια τις σχετικές επιδόσεις, δεσμεύσεις και την αποτελεσματικότητα των εταιριών σε θέματα ESG και εξετάζει δέκα θεμελιώδη κριτήρια (εκπομπές, περιβαλλοντική καινοτομία προϊόντων, ανθρώπινα δικαιώματα, μετόχους κ.λπ.) βάσει στοιχείων που έχουν δημοσιοποιηθεί.

ISS ESG

   

 

Τον Ιούλιο του 2023, η Titan Cement International S.A ISS ESG αναβαθμίστηκε σε “Prime status” στην εταιρική της βαθμολόγηση από την ISS ESG, τοποθετούμενη στο 10% των καλύτερων εταιρειών του κλάδου, με βαθμολογία C+ . Ο Όμιλος, πληρώντας τις αυστηρές απαιτήσεις της ISS ESG σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη,  αξιολογήθηκε ως εταιρεία με ισχυρές επιδόσεις στη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση με πολύ υψηλό βαθμό διαφάνειας.

 

Τον Αύγουστο του 2023, η Titan Cement International S.A. έλαβε τις ακόλουθες βαθμολογίες από το ISS Environmental, Social and Governance QualityScore

   

 

Η βαθμολογία 1 υποδεικνύει καλύτερο επίπεδο γνωστοποιήσεων και χαμηλότερο κίνδυνο, ενώ η βαθμολογία 10 υποδεικνύει χειρότερο επίπεδο γνωστοποιήσεων και υψηλότερο κίνδυνο έναντι του αντίστοιχου κλάδου.

Η ISS ESG παρέχει υπηρεσίες βαθμολόγησης και αξιολόγησης στοιχείων με βάση τις δημοσιοποιήσεις των εταιριών, με σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου που σχετίζεται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Οι βαθμολογίες αποτελούν μια ένδειξη της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων της εταιρίας που αξιολογείται σε σχέση με άλλες εταιρίες του κλάδου και στηρίζονται στην παραμετροποιημένη ανάλυση στοιχείων που αναγνωρίζονται ως κρίσιμα από την ISS ESG.

S&P Global ESG Scores

Το Νοέμβριο του 2022 ο TITAN έλαβε βαθμολογία 59/100 σε μια κλίμακα από 0 έως 100 (καλύτερη επίδοση) στην Παγκόσμια Αξιολόγηση Βιώσιμης Ανάπτυξης Εταιρειών από την S&P για το 2022, που αντικατοπτρίζει βελτίωση κατά 30 μονάδες την τελευταία τριετία.

Η Παγκόσμια Αξιολόγηση Βιώσιμης Ανάπτυξης Εταιρειών από την S&P (S&P CSA) παρέχει λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις αξιολογήσεις των επιδόσεων ESG με σκοπό την καλύτερη ενσωμάτωση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική στρατηγική. Τα S&P Global ESG Scores ενσωματώνουν στην ανάλυσή τους όλες τις πτυχές των πολιτικών και των προγραμμάτων μιας εταιρείας, καθώς και την σε βάθος ανάλυση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με επιδόσεις ESG.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι δείκτες που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Η χρήση των κατά τα ως άνω λογότυπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και δεικτών σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνιστά χορηγία, έγκριση, σύσταση ή προώθηση της Titan Cement International S.A. ή οποιασδήποτε θυγατρικής αυτής εκ μέρους οποιουδήποτε ιδιοκτήτη των αντίστοιχων λογότυπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή δεικτών.