CDP

Τον Φεβρουάριο του 2024, η Titan Cement International S.A. αναγνωρίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας την ανώτατη βαθμολογία «Α» από τον έγκυρο, μη κερδοσκοπικό παγκόσμιο περιβαλλοντικό οργανισμό CDP. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μία από τις 346 εταιρίες παγκοσμίως που έλαβε αυτή τη βαθμολογία σε σύνολο 21.000 εταιριών που αξιολογήθηκαν. Επιπλέον, ο Όμιλος έλαβε την υψηλή βαθμολογία «Α-» στην ασφάλεια των υδάτων και συνεπώς αναδεικνύεται ως μία εκ των τριών εταιριών στον κλάδο που κατατάσσονται στην κορυφή και στις δύο κατηγορίες.

Το CDP είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο σύστημα δημοσιοποιήσεων σχετικών με το περιβάλλον για εταιρίες, πόλεις, πολιτείες και περιφέρειες. Πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις συστάσεις της Ομάδας Εργασίας για τις Χρηματοοικονομικές Δημοσιοποιήσεις σχετικά με το Κλίμα (TCFD), το CDP κατέχει τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική βάση δεδομένων στον κόσμο και οι βαθμολογίες του CDP χρησιμοποιούνται ευρέως για να οδηγήσουν τις επενδυτικές αποφάσεις και τις αποφάσεις προμηθειών προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα, βιώσιμη και ανθεκτική.

MSCI

Τον Αύγουστο 2023, η Titan Cement International S.A. αξιολογήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με “ΑΑ” από την MSCI για τις επιδόσεις της σε θέματα ESG, ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στα εν λόγω θέματα, λαμβάνοντας μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες μεταξύ των εταιριών του κλάδου. Η MSCI ESG Research παρέχει αξιολογήσεις επιδόσεων ESG σε κλίμακα από “AAA” έως “CCC σε διεθνείς δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση μιας εταιρίας σε κινδύνους ESG σχετικούς με τον κλάδο της, καθώς και την ικανότητά της να διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους, σε σύγκριση με άλλες εταιρίες του κλάδου. Μάθετε περισσότερα για τις αξιολογήσεις ESG της MSCI εδώ.
Δήλωση αποποίησης ευθυνών. Η χρήση από την Titan Cement International S.A. όποιων δεδομένων της MSCI ESG Research llc ή συνεργατών της (“MSCI”) και η χρήση λογότυπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσίας ή ονομάτων ευρετηρίου της MSCI δεν αποτελούν χορηγία, έγκριση, σύσταση, ή προώθηση της Titan Cement International S.A. από την MSCI. Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα της MSCI αποτελούν ιδιοκτησία της MSCI ή των παρόχων πληροφοριών της και παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς εγγύηση. Τα ονόματα και τα λογότυπα MSCI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσίας της MSCI.

ISS ESG

Τον Ιούλιο του 2023, η Titan Cement International S.A ISS ESG αναβαθμίστηκε σε “Prime status” στην εταιρική της βαθμολόγηση από την ISS ESG, τοποθετούμενη στο 10% των καλύτερων εταιρειών του κλάδου, με βαθμολογία C+ . Ο Όμιλος, πληρώντας τις αυστηρές απαιτήσεις της ISS ESG σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη,  αξιολογήθηκε ως εταιρεία με ισχυρές επιδόσεις στη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση με πολύ υψηλό βαθμό διαφάνειας.

Η ISS ESG παρέχει υπηρεσίες βαθμολόγησης και αξιολόγησης στοιχείων με βάση τις δημοσιοποιήσεις των εταιριών, με σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου που σχετίζεται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Οι βαθμολογίες αποτελούν μια ένδειξη της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων της εταιρίας που αξιολογείται σε σχέση με άλλες εταιρίες του κλάδου και στηρίζονται στην παραμετροποιημένη ανάλυση στοιχείων που αναγνωρίζονται ως κρίσιμα από την ISS ESG.

SUSTAINALYTICS

Τον Δεκέμβριο 2022, η Titan Cement International S.A. βελτίωσε τη βαθμολογία της σε 26,9, διατρέχοντας σύμφωνα με την αξιολόγηση της Sustainalytics μεσαίο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από παράγοντες σχετικούς με θέματα ESG. Η βαθμολογία μάς κατατάσσει στην 16η θέση σε σύνολο 142 εταιριών του κλάδου δομικών υλικών που αξιολογήθηκαν από τη Sustainalytics.

Η Sustainalytics, μια εταιρεία της Morningstar, είναι μια κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας, αξιολογήσεων και δεδομένων ESG που υποστηρίζει επενδυτές σε όλο τον κόσμο με την ανάπτυξη και την εφαρμογή υπεύθυνων επενδυτικών στρατηγικών.

Πνευματικά δικαιώματα © 2022 Sustainalytics. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες που αναπτύχθηκαν από τη Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Τέτοιου είδους πληροφορίες και δεδομένα είναι ιδιοκτησία της Sustainalytics ή/και των τρίτων προμηθευτών της (δεδομένα τρίτων) και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελούν σύσταση οποιουδήποτε προϊόντος ή έργου, ούτε επενδυτική συμβουλή και δεν εγγυώνται ότι είναι πλήρεις, έγκαιρες, ακριβείς ή κατάλληλες για συγκεκριμένο σκοπό. Η χρήση τους υπόκειται σε όρους που βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

S&P GLOBAL CSA SCORE

Τον Δεκέμβριο του 2023 , η Titan Cement International S.A. έλαβε βαθμολογία 63/100 στην Παγκόσμια Αξιολόγηση Βιώσιμης Ανάπτυξης Εταιρειών από την S&P, καταγράφοντας μια βελτίωση 4 μονάδων σε σχέση με το 2022, που την τοποθετεί στο 10% των καλύτερων εταιρειών του κλάδου των κατασκευαστικών υλικών. Αξίζει να σημειωθούν οι πολύ υψηλές βαθμολογίες 91 και 80 στις υποκατηγορίες στρατηγική για το κλίμα και βιώσιμη κατασκευή , αντίστοιχα.

Η Παγκόσμια Αξιολόγηση Βιώσιμης Ανάπτυξης Εταιρειών από την S&P (S&P CSA) παρέχει λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις αξιολογήσεις των επιδόσεων ESG με σκοπό την καλύτερη ενσωμάτωση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική στρατηγική. Τα S&P Global CSA Scores ενσωματώνουν στην ανάλυσή τους όλες τις πτυχές των πολιτικών και των προγραμμάτων μιας εταιρείας, καθώς και την σε βάθος ανάλυση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με επιδόσεις ESG.

ECOVADIS

Τον Δεκέμβριο του 2023,απονεμήθηκε στην Titan Cement International S.A. το ασημένιο σήμα από την EcoVadis, τοποθετώντας τον Τιτάνα στο 12% των καλύτερων εταιρειών που αξιολογήθηκαν στον κλάδο παραγωγής τσιμέντου, ασβέστη και γύψου.

Η αξιολόγηση EcoVadis αξιολογεί 21 κριτήρια βιωσιμότητας σε τέσσερα βασικά θέματα: Περιβάλλον, Εργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες. Περισσότερες από 85.000 εταιρείες παγκοσμίως έχουν αξιολογηθεί από την EcoVadis.

MOODY’S

ANALYTICS

MOODY’S ANALYTICS

Τον Δεκέμβριο του 2023, η Titan Cement International S.A. έλαβε τη βελτιωμένη συνολική βαθμολογία ESG 64/100 από τη Moody’s Analytics (56/100 το 2021), και βρίσκεται 18 μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο του Ευρωπαϊκού κλάδου Δομικών Υλικών. Επίσης, η Moody’s Analytics αξιολόγησε τη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με «προηγμένη» βαθμολογία ενεργειακής μετάβασης (68/100).

H Moody’s Analytics παρέχει αξιόπιστα και διαφανή δεδομένα και προοπτικές σε πολλούς τομείς κινδύνων – πιστωτικός, κλιματικός, περιβαλλοντικός, κοινωνικός κίνδυνος και διακυβέρνηση (ESG) – για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην αγορά να εντοπίσουν ευκαιρίες και να διαχειριστούν τους συνεχώς εξελισσόμενους κινδύνους της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Refinitiv

Τον Μάρτιο του 2024, η Titan Cement International S.A. έλαβε βαθμολογία 71/100 για θέματα ESG από την LSEG data & analytics, καταλαμβάνοντας την 17η θέση μεταξύ 120 εταιρειών δομικών υλικών.

Οι βαθμολογίες ESG της LSEG έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν με διαφάνεια και αντικειμενικότητα τη σχετική ESG επίδοση, δέσμευση και αποτελεσματικότητα μιας εταιρείας σε 10 βασικά θέματα, με βάση δημόσια διαθέσιμα και ελέγξιμα δεδομένα.

ATHEX ESG INDEX

Τον Δεκέμβριο του 2023, η Titan Cement International S.A. πέτυχε την αξιοσημείωτη βαθμολογία 95% για τη Διαφάνεια σε θέματα ESG (ESG Transparency Score) στο πλαίσιο της αξιολόγησής της από το Χρηματιστήριο Αθηνών για τον δείκτη ΑΤΗΕΧ ESG, παγιώνοντας τη θέση του Ομίλου μεταξύ των πρωτοπόρων στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξιολογούνται με βάση το επίπεδο διαφάνειας που παρουσιάζουν σύμφωνα με τη «Μεθοδολογία Διαφάνειας ESG»και η βαθμολογία διαφάνειας ESG που λαμβάνουν θεωρείται ως κριτήριο για την ένταξη στη σύνθεση του δείκτη ESG του ΧΑ.

FORBES TRANSPARENCY INDEX

Τον Απρίλιο του 2023, ο Τιτάνας εντάχθηκε στην κορυφαία πλατινένια βαθμίδα του Δείκτη Διαφάνειας ESG (ESG Transparency Index) του Forbes. Η αναγνώριση αυτή βασίστηκε σε μια ολοκληρωμένη έρευνα που αξιολογεί τις δημοσιοποιήσεις των επιδόσεων ESG, των 100 μεγαλύτερων εταιριών στην Ελλάδα.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
Όλα τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και οι δείκτες που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Η χρήση των κατά τα ως άνω λογότυπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και δεικτών σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνιστά χορηγία, έγκριση, σύσταση ή προώθηση της Titan Cement International S.A. ή οποιασδήποτε θυγατρικής αυτής εκ μέρους οποιουδήποτε ιδιοκτήτη των αντίστοιχων λογότυπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή δεικτών.