Τσιμέντο
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
Το τσιμέντο είναι ένα συνδετικό υλικό που αποτελεί το κύριο συστατικό του έτοιμου σκυροδέματος. Κατασκευάζεται από αλεσμένο κλίνκερ, γύψο και άλλα υλικά σε λεπτή σκόνη.
Μπετονιέρα που μεταφέρει σκυρόδεμα φεύγει από το εργοστάσιο
ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Το σκυρόδεμα παρασκευάζεται από την ανάμιξη τσιμέντου, αδρανών υλικών και νερού και αποτελεί ένα ανθεκτικό προϊόν που μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές.
Αδρανή και ακατέργαστα υλικά
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Αδρανή και ακατέργαστα υλικά, όπως η άμμος, το χαλίκι, η θραυστή πέτρα και το ανακυκλωμένο σκυρόδεμα, χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην παραγωγή τσιμέντου και ως ενισχυτικά στοιχεία, για παράδειγμα, στην παραγωγή ασφάλτου και σκυροδέματος. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θεμέλια για δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές.
τσιμεντόλιθοι 
ΑΛΛΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Τα ξηρά κονιάματα, οι τσιμεντόλιθοι και άλλα προϊόντα σκυροδέματος, καθώς και η ιπτάμενη τέφρα, είναι μερικά από τα υλικά που χρησιμοποιούνται τόσο από τον κατασκευαστικό, όσο και από άλλους κλάδους.
Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πελατών μας: Εξυπηρέτηση και συνεργασία
Πέρα από την μεταφορά προϊόντων, μεταφέρουμε επίσης τεχνογνωσία και εμπειρία στους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας, τις τοπικές και τις ακαδημαϊκές κοινότητες, μέσω των συνεργασιών μας.
Ο Όμιλος προσαρμόζει την πολιτική εξυπηρέτησης πελατών σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κάθε χώρας. Ωστόσο, σε όλες τις δραστηριότητές μας εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης πιστοποιημένα κατά ISO 9000. Για τα προϊόντα έτοιμου σκυροδέματος, τηρούμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας.
λήψη από ύψος που δείχνει μια τσιμενένια επιφάνεια πάνω στην οποία περπατούν άνθρωποι.