Ο ΟΜΙΛΟΣ TITAN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ με μια ματιά, πληροφορίες για τα υλικά, τις δράσεις, τις συνεργασίες, τους υπαλλήλους και τις επιχειρησιακές μας μονάδες
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ με μια ματιά, πληροφορίες για τα υλικά, τις δράσεις, τις συνεργασίες, τους υπαλλήλους και τις επιχειρησιακές μας μονάδες

Πηγή: Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2022

Ο ΟΜΙΛΟΣ TITAN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ με μια ματιά, πληροφορίες για τα υλικά, τις δράσεις, τις συνεργασίες, τους υπαλλήλους και τις επιχειρησιακές μας μονάδες

Πηγή: Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2022

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες και έχει παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες.

ΗΠΑ και Καναδάς

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Ιπτάμενη τέφρα
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

2 Εργοστάσια τσιμέντου
8 Λατομεία
83 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
3 Σταθμοί διανομής
8 Μονάδες παραγωγής τσιμεντολίθων
4 Μονάδες επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας

Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο & Ιταλία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Ξηρά κονιάματα

3 Εργοστάσια τσιμέντου
1 Μονάδα άλεσης
27 Λατομεία
28 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
3 Σταθμοί διανομής
1 Μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων

Αλβανία, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία, Κόσοβο & Σερβία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

5 Εργοστάσια τσιμέντου
19 Λατομεία
6 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
1 Μονάδα παραγωγής απορριματογενούς, δευτερογενούς καυσίμου

Αίγυπτος, Τουρκία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

3 Εργοστάσια τσιμέντου
1 Μονάδα άλεσης
13 Λατομεία
6 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
2 Μονάδες παραγωγής απορριματογενούς, δευτερογενούς καυσίμου

Βραζιλία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα

1 Εργοστάσιο τσιμέντου
1 Μονάδα άλεσης
3 Λατομεία
5 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος