Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Πηγή: Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2018

TITAN GROUP AT A GLANCE

Πηγή: Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2018

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ο Όμιλος διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 10 χώρες και έχει παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες.

ΗΠΑ και Καναδάς

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Ιπτάμενη τέφρα
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

2 Εργοστάσια τσιμέντου
8 Λατομεία
78 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
14 Σταθμοί διανομής
10 Μονάδες παραγωγής τσιμεντολίθων
6 Μονάδες επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας

Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο & Ιταλία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Ξηρά κονιάματα

3 Εργοστάσια τσιμέντου
1 Μονάδα άλεσης
26 Λατομεία
27 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
8 Σταθμοί διανομής
1 Μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων

Αλβανία, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία, Κόσοβο & Σερβία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

5 Εργοστάσια τσιμέντου
20 Λατομεία
6 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
1 Σταθμός διανομής
1 Μονάδα παραγωγής απορριματογενούς, δευτερογενούς καυσίμου

Αίγυπτος, Τουρκία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

2 Εργοστάσια τσιμέντου
1 Μονάδα άλεσης
2 Σταθμοί διανομής
16 Λατομεία
7 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
2 Μονάδες παραγωγής απορριματογενούς, δευτερογενούς καυσίμου

Βραζιλία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα

1 Εργοστάσιο τσιμέντου
1 Μονάδα άλεσης
3 Λατομεία
5 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
10 Σταθμοί διανομής