ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού παρουσιάζει τις συνολικές επιδόσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για το 2021, οικονομικές καθώς και σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

We, at TITAN Cement Group, believe that we will be able to adapt to this new reality fairly quickly, which will allow the company to remain on its sustainable growth path.

Takis Arapoglou
Chairman of the BoD

Building the future means building better, smarter, more sustainably. In 2022, we will continue to harness the advantages offered by decarbonization, digital transformation and business model innovation to benefit our customers, employees, suppliers, and communities.

Dimitri Papalexopoulos
Chairman of the Group Executive Committee

2021: Ετήσιες Εκθέσεις Απολογισμού από τις επιχειρηματικές μονάδες του Τιτάνα

ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

2020


2019

download
EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ MICROSITE

Η Titan Cement International S.A. κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου το 2019, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της. Τα αρχεία των Ετήσιων Εκθέσεων Απολογισμού της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ ακολουθούν παρακάτω.

2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


Σελίδα 1 από 2