ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού παρουσιάζει τις συνολικές επιδόσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για το 2020, οικονομικές καθώς και σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Μολονότι οι προκλήσεις που συνδέονται με τον άνθρωπο, την οικονομία και την κοινωνία εξακολουθούν να υπάρχουν, εμείς συνεχίζουμε να εστιάζουμε στις αξίες μας, στην εταιρική διακυβέρνηση και στο θετικό αποτύπωμά μας σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τάκης Αράπογλου
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε καινοτόμους τρόπους για τη δημιουργία αξίας, μετασχηματίζοντας τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με στόχο την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς κατευθυνόμαστε προς έναν ψηφιακό κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου

2020: Ετήσιες Εκθέσεις Απολογισμού από τις επιχειρηματικές μονάδες του Τιτάνα

ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

2019

download
EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ MICROSITE

Η Titan Cement International S.A. κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου το 2019, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της. Τα αρχεία των Ετήσιων Εκθέσεων Απολογισμού της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ ακολουθούν παρακάτω.

2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


Σελίδα 1 από 2