ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσιεύει ετησίως, για περισσότερα από 30 χρόνια, εκθέσεις απολογισμού που περιλαμβάνουν τις οικονομικές του επιδόσεις, όπως και αυτές που αφορούν στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με δέσμευση στη διαφάνεια και στην τακτική και ολοκληρωμένη ενημέρωση των συμ-μετόχων του.

Δημοσιοποιούμε τις επιδόσεις μας σε όλα τα θέματα που είναι ουσιώδη για τους συμ-μετόχους μας. Η μέτρησή τους, στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης γίνεται έναντι βασικών δεικτών (KPIs), σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σύνταξης αναφορών. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνουμε, τυποποιούμε και υποστηρίζουμε τις επιχειρηματικές μας μονάδες στην έκδοση τοπικών ετήσιων απολογισμών βιώσιμης ανάπτυξης (ή ενιαίων ετήσιων εκθέσεων απολογισμού), ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη σύμπραξή μας με τους τοπικούς συμ-μετόχους μας.

Κύρια στοιχεία της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2022
Δείτε το βίντεο εδώ.

ΕΝΙΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

Η Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού παρουσιάζει τις συνολικές επιδόσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για το 2022, οικονομικές καθώς και σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Το 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εργαστεί από κοινού με τη διοικητική ομάδα για την εξέλιξη και την ταχύτερη υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής μας.

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να χτίζουμε σπουδαίες ομάδες, να διατηρήσουμε την κερδοφόρα ανάπτυξη και να γίνουμε μια από τις πλέον ασφαλείς, πελατοκεντρικές. καινοτόμες, ψηφιοποιημένες και πράσινες επιχειρήσεις στον κλάδο δομικών υλικών.

Marcel Cobuz
Προέδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου

2022: Ετήσιες Εκθέσεις Απολογισμού από τις επιχειρηματικές μονάδες του Τιτάνα

ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

2021


2020


2019

download
EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ MICROSITE

Η Titan Cement International S.A. κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου το 2019, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της. Τα αρχεία των Ετήσιων Εκθέσεων Απολογισμού της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ ακολουθούν παρακάτω.

2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


Σελίδα 1 από 2