28/01/2019

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. – Αποτελέσματα Δημόσιας Πρότασης

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
28 Ιανουαρίου 2019

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής ο «Νόμος»), η TITAN Cement International S.A. (εφεξής η «ΤΙΤΑΝ Cement International») ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») που υπέβαλε στις 18 Οκτωβρίου 2018 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών (εφεξής οι «Κοινές Μετοχές») και προνομιούχων μετοχών (εφεξής οι «Προνομιούχες Μετοχές» και από κοινού με τις Κοινές Μετοχές, οι «Μετοχές ΤΙΤΑΝ») τις οποίες έχει εκδώσει η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, έναντι νέων μετοχών της TITAN Cement International.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία έληξε στις 25 Ιανουαρίου 2019, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα:

(α) 66.974.317 Κοινές Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 87% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ, και

(β) 6.953.047 Προνομιούχες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 92% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της ΤΙΤΑΝ.

Συνεπώς, δεν εκπληρώθηκε η προϋπόθεση του ελάχιστου αριθμού (90%) κάθε κατηγορίας των Μετοχών ΤΙΤΑΝ οι οποίες θα έπρεπε να προσφερθούν στην TITAN Cement International ώστε να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση. Κατόπιν τούτων, η Δημόσια Πρόταση καθίσταται αυτοδικαίως ανενεργή και όλες οι ως άνω προσφερθείσες Μετοχές ΤΙΤΑΝ θα επιστραφούν στους κατόχους τους.