16/06/2011

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Ιουνίου 2011 

13/05/2011

Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ΑΡ.Μ.Α.Ε.6013/06/Β/86/90) 

05/05/2011

Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2011 

17/03/2011

Αποτελέσματα Έτους 2010 

04/02/2011

Μεταβίβαση εμπορικού σήματος «ΙΩΝΙΑ» 

07/01/2011

Σϋναψη σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου 

15/12/2010

ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΟ ΚΟΣΣΟΒΟ 

23/11/2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 

22/11/2010

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

11/11/2010

Η DUPONT ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΣΤΟΝ OΜΙΛΟ ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010

11/11/2010

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΣΤΙΣ 1.000 ΠΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

10/11/2010

Ο ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΣ TITAN AMERICA ΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

13/09/2010

ANTEA CEMENT, ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

26/08/2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 

15/06/2010

Ο ΤΙΤΑΝ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

17/05/2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 

13/05/2010

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΜΙΛΟΥ 

26/04/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

06/04/2010

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ LAKE BELT 

23/03/2010

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Σελίδα 6 από 11