04/06/2018

Αποφάσεις της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων της 1ης Ιουνιου 2018

24/05/2018

Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2018

02/05/2018

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

02/05/2018

Πρόσκληση σε Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων

02/04/2018

Όμιλος ΤΙΤΑΝ Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2017

28/03/2018

Αποτελέσματα Έτους 2017

22/01/2018

Αναγγελία πρόθεσης έκδοσης και διάθεσης πρόσθετων εγγυημένων ομολογιών από την Titan Global Finance PLC στο πλαίσιο της έκδοσης του Νοέμβριου 2017

22/01/2018

Ολοκλήρωση διάθεσης πρόσθετων εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €100.000.000 από την Titan Global Finance PLC στο πλαίσιο της έκδοσης του Νοέμβριου 2017

03/01/2018

ΤΙΤΑΝ ανακοίνωση της Αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 3461/2006 σε σχέση με την προαιρετική δημόσια πρόταση της TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

09/11/2017

Ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκ. Ευρώ από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC

06/11/2017

Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών λήξης Ιουλίου 2019

06/11/2017

Αναγγελία πρόθεσης έκδοσης νέων εγγυημένων ομολογιών ποσού €250.000.000 από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC

02/11/2017

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2017

27/07/2017

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2017

06/06/2017

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Παρουσίαση της Σύνοψης της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2016 και του ειδικά σχεδιασμένου microsite

15/05/2017

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Μαΐου 2017

15/05/2017

Αποφάσεις της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετοχών της 12ης Μαΐου 2017

11/05/2017

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2017

07/04/2017

Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

07/04/2017

Πρόσκληση σε Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων 

Σελίδα 2 από 11