ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ

ΑΥΞΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΤΙΚΟ ΜΑΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ, ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΙΟ ΟΥΣΙΩ∆Η

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΥΣΙΩ∆Η ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

Υποστηρίζουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs) - το όραμα και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε διεθνές επίπεδο για βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030, συμμετέχοντας ενεργά στις παγκόσμιες προσπάθειες προς αυτόν τον κοινό σκοπό.

Η ευθυγράμμιση των ουσιωδών θεμάτων μας με τους πιο συναφείς, για την εταιρία μας, στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, μας βοηθά να τα διαχειριζόμαστε σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Οι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που συνδέονται με τα ουσιώδη θέματά μας: