Άμεσες ενέργειες με στόχο την πρόληψη και την ετοιμότητα

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας. Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας και θέσαμε ως πρωταρχική μας προτεραιότητα την προστασία της υγείας τους και  τη συμβολή μας στον αγώνα κατά της εξάπλωσης της πανδημίας.

 • Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. Σε όλες τις περιοχές και τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, παρακολουθούμε συνεχώς τις ανακοινώσεις και συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.
 • Έγκαιρη λήψη αυξημένων μέτρων υγιεινής. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής αποτέλεσε τον βασικό τρόπο προστασίας και περιορισμού της εξάπλωσης του ιού. Δώσαμε στους εργαζομένους μας τις κατάλληλες οδηγίες και προβήκαμε στη λήψη μέτρων προστασίας.
 • Παροχή ιατρικής και ψυχολογικής στήριξης. Οι ειδικοί επαγγελματίες του Ομίλου μας παρείχαν στήριξη στους ανθρώπους μέσω προγραμμάτων ιατρικής φροντίδας.
 • Εξ αποστάσεως εργασία και διαδικτυακές συναντήσεις. Με γνώμονα την πρόληψη, προβήκαμε άμεσα σε ενέργειες, όπως στην ενοικίαση ή στην αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για να διευκολύνουμε την εργασία από το σπίτι, καθώς και στον περιορισμό ή ακόμα και την ακύρωση των συναντήσεων.
 • Λήψη επιπλέον μέτρων για την προστασίας των εργαζομένων μας στα εργοστάσια. Μειώσαμε τον αριθμό των εργαζομένων σε κάθε βάρδια τις οποίες διαμορφώσαμε ώστε να συμβαδίζουν με τους περιορισμούς της κυκλοφορίας όπου και όταν ισχύουν. Εφαρμόσαμε την πρακτική της θερμομέτρησης, πολλαπλασιάσαμε τη συχνότητα των απολυμάνσεων, αυξήσαμε τα δρομολόγια των λεωφορείων μας έτσι ώστε να μεταφέρουν λιγότερους εργαζομένους, λάβαμε μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και προβήκαμε στην παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων όταν τα αποθέματα είχαν εξαντληθεί στην αγορά.

Στο πλευρό των συμ-μετόχων μας

Με έντονο συναίσθημα κοινωνικής ευθύνης, συμπαραστεκόμαστε στις τοπικές κοινωνίες σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και στεκόμαστε αρωγοί στις προσπάθειες τους για την αντιμετώπιση των πιο επειγουσών αναγκών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Για τη στήριξη της δημόσιας υγείας και την αποτροπή εξάπλωσης του ιού, προσφέραμε ιατρικό εξοπλισμό που βρισκόταν σε έλλειψη και ενθαρρύναμε την υιοθέτηση ορθών πρακτικών υγιεινής στις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον, προσφέραμε είδη πρώτης ανάγκης στις πιο ευάλωτες ομάδες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Προχωρήσαμε σε υποστηρικτικές ενέργειες με στόχο να συμβάλλουμε στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων συνεργατών και εργολάβων μας.

Όσον αφορά στο μέλλον, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους συμ-μετόχους μας και θα προσαρμόσουμε τα σχέδια σύμπραξης με τις τοπικές κοινωνίες ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και τις προτεραιότητες, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα.

Κύριοι πυλώνες δράσης

 • Συνεργασία με τις τοπικές Αρχές, τους φορείς δημόσιας υγείας και τις κοινωνικές οργανώσεις.
 • Οικονομική στήριξη και προσφορά ιατρικού εξοπλισμού σε τοπικά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα.
 • Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και την ψηφιοποίηση των λειτουργιών.
 • Εκστρατείες ενημέρωσης για την εφαρμογή των οδηγιών υγιεινής και των μέτρων της κοινωνικής αποστασιοποίησης.
 • Εθελοντικές πρωτοβουλίες για την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης και προϊόντων πρόληψης.
 • Ενέργειες στήριξης για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων εργολάβων και συνεργατών μας κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Εδώ μπορείτε να δείτε παραδείγματα της στενής συνεργασίας μας με τις τοπικές κοινωνίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η πανδημία του κορωνοϊού  είχε σημαντικές, αν και ανομοιογενείς, από χώρα σε χώρα, επιπτώσεις στη ζήτηση για τα προϊόντα μας.  Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και στα Οικονομικά Αποτελέσματα πενταμήνου 2020 που ανακοινώσαμε, οι συνέπειες της πανδημίας στον Όμιλό μας ήταν λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η συνεχιζόμενη λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου κρίθηκε αναγκαία στις περισσότερες αγορές και όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε συνέχισαν να λειτουργούν, προσαρμόζοντας την παραγωγή τους στα επίπεδα της ζήτησης της αγοράς.

Συνεχής προσαρμογή στην εξελισσόμενη κατάσταση

Λειτουργικά μέτρα

 • Οργάνωση για πιο αποτελεσματική εργασία στις παρούσες συνθήκες και δυνατότητα παροχής των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στους πελάτες μας.
 • Εφαρμογή σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας και συγκρότηση ομάδων επιχειρησιακής συνέχειας ή ειδικών κλιμακίων για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα κωλύματα στη συνέχιση των λειτουργιών και στην εφοδιαστική αλυσίδα μας. Εξέταση πιθανών σεναρίων και διαμόρφωση όσο το δυνατόν πιο ευέλικτων συνθηκών.

Οικονομικά μέτρα όπως ανακοινώθηκαν

 • Ενισχύσαμε τη ρευστότητά μας στα €400 εκ. (ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες γραμμές χρηματοδότησης).
 • Ελέγξαμε εξονυχιστικά το πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών του Ομίλου και αναστείλαμε δαπάνες ύψους €50 εκ. που κρίθηκαν προς το παρόν μη απαραίτητες.
 • Εντοπίσαμε δυνατότητες περικοπής των δαπανών και ήδη προβαίνουμε σε ενέργειες για τη μείωσή τους κατά τουλάχιστον €33 εκ.

 

Παραμένουμε σε εγρήγορση και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα

Διατηρούμε την ευελιξία μας, προκειμένου να προβαίνουμε στις απαιτούμενες προσαρμογές ανάλογα με τις εξελίξεις της πανδημίας.

Εξακολουθούμε να εστιάζουμε στις προτεραιότητές μας όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με τις ισχυρές παραδόσεις του Τιτάνα: φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, στηρίζουμε ενεργά τις τοπικές κοινωνίες, συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμά μας, υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και εστιάζουμε στην καινοτομία.