Έρευνα και Ανάπτυξη Τιτάνα: Μια επιστήμων κοιτάει μέσα στο μικροσκόπιο

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες και ιδέες. Ενδεικτικά:

 • Βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα
  Μέσω της “Πρωτοβουλίας για το CO2” (Carbon Initiative) στοχεύουμε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της εφαρμογής συστημάτων βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης και της αύξησης της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων. Παράλληλα, αξιολογούμε και αναπτύσσουμε καινοτόμες τεχνολογίες για τη δέσμευση και τη μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα, για χρήση συνδετικών υλικών με μειωμένες εκπομπές CO2, φριγμένου άργιλου και τσιμεντοειδών υλικών με βελτιωμένες μονωτικές ιδιότητες. Συμμετέχουμε σε διεθνείς πρωτοβουλίες για την βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος των προϊόντων μας, με κυριότερη την συμμετοχή μας στο Ερευνητικό Δίκτυο «Innovandi» του Παγκόσμιου Συνδέσμου Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA), επιπλέον των συνεργασιών μας με καταξιωμένους ερευνητικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Έρευνας για το Τσιμέντο (ECRA).
  Αυτές οι συνεργασίες έχουν ως στόχο την έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, μεθόδων και υλικών που μπορούν να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας των προϊόντων μας, σύμφωνα με τη φιλοδοξία του GCCA υπέρ του ανθρακικά ουδέτερου σκυροδέματος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (GCCA’s Climate Ambition towards carbon neutral concrete).
 • Παραγωγή τσιμέντου με Χαμηλό Ανθρακικό Αποτύπωμα (Νέο Καινοτόμο Προϊόν):
  Στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, πέτυχαμε τη βιομηχανική παραγωγή νέου τύπου τσιμέντου με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και επιδόσεις ισοδύναμες των συμβατικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, το τσιμέντο χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος παράγεται με τη χρήση λιγότερου ασβεστόλιθου και λιγότερων καυσίμων σε σύγκριση με το συμβατικό τσιμέντο, οδηγώντας σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά το στάδιο της παραγωγής κατά 30%.
  Ο σχεδιασμός του νέου προϊόντος υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Έρευνας Ποιότητας του Ομίλου και η βιομηχανική παραγωγή πραγματοποιήθηκε το 2018. Πλέον η παραγωγή του νέου προϊόντος είναι εφικτή σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου στον κόσμο, επιτρέποντας την ανάπτυξη και άλλων νέων προϊόντων για συμβατικές και εξειδικευμένες εφαρμογές με σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές CO2.
 • Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης:
  Η “Ψηφιακή Πρωτοβουλία” του Τιτάνα έχει ως στόχο τη σταδιακή εφαρμογή τεχνολογιών Big Data (Μεγάλων Δεδομένων) και AI (Τεχνητής Νοημοσύνης) στις δραστηριότητες του Ομίλου. Οι πρώτες δοκιμές έδειξαν σημαντική βελτίωση στις διαδικασίες αυτοματοποίησης και λήψης αποφάσεων.
 • STET: Τεχνολογίες Διαχωρισμού:
  Η STET αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα του διαχωρισμού υλικών στη βιομηχανία, μέσω των τεχνολογιών της που βασίζονται στην ηλεκτροστατική (τριβο-ηλεκτρική) μέθοδο. Οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες της προσφέρουν μοναδικές λύσεις σε διάφορους κλάδους, όπως των κατασκευών, των εξορύξεων, των τροφίμων και των ζωοτροφών και απευθύνονται σε πελάτες που επιζητούν να δημιουργήσουν αξία και να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, μέσω της μετατροπής των αποβλήτων τους σε χρήσιμα προϊόντα.
  Για παράδειγμα, χάρη στις τεχνολογίες της, η STET έχει αναπτύξει νέες εφαρμογές για την τεχνολογία βελτίωσης της πρωτεϊνικής σύστασης των τροφίμων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου επισιτιστικού προβλήματος. Κλάδοι που βασίζονται σε βιώσιμες πρώτες ύλες αξιοποιούν τις τεχνολογίες μηδενικής κατανάλωσης νερού της STET για το διαχωρισμό και τον εμπλουτισμό βιομηχανικών ορυκτών, όπως το ανθρακικό ασβέστιο, η τάλκη και ο βαρύτης. Επιπλέον, οι τεχνολογίες διαχωρισμού της εταιρίας για την ανακύκλωση ιπτάμενης τέφρας, που παράγεται από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς άνθρακα, είναι αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές, μειώνοντας έτσι τον όγκο των αποβλήτων που προορίζονται για ταφή και περιορίζοντας τους σχετικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους.
  Η STET έχει αναπτύξει ισχυρές τεχνικές δυνατότητες χάρη στο σύγχρονο ερευνητικό κέντρο της, καθώς και την ομάδα επιστημόνων, τους μηχανικούς σχεδιασμού και το προσωπικό τεχνικών ερευνών, οι οποίοι συνεργάζονται με εμπορικούς εταίρους που έχουν σημαντική γνώση της συγκεκριμένης αγοράς.
  Η εταιρία σχεδίασε και κατασκεύασε ένα διαχωριστή κατάλληλο για πειράματα εριορισμένης κλίμακας και για αξιολόγηση της διαχωριστικής ικανότητας νέων υλικών στο εργαστήριο. Επίσης, παρουσίασε ένα μικρό εγκυβωτιωμένο διαχωριστή, που επιτρέπει σε υποψήφιους πελάτες να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν τις τεχνολογίες της STET στο δικό τους χώρο.
  Το 2018, οι τεχνολογίες της STET χρησιμοποιήθηκαν στην επεξεργασία περισσότερων από 1,2 εκ. τόνων ιπτάμενης τέφρας και βιομηχανικών ορυκτών. Η διεθνής παρουσία της έχει επεκταθεί με εμπορικές αντιπροσωπείες σε έξι ηπείρους, ώστε να εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο.
 • Δημιουργία τσιμέντου ειδικών τύπων:
  H ΔΕΠ υλοποιεί επιπλέον ερευνητικά προγράμματα, όπως η βελτίωση της απόδοσης του τσιμέντου για συμβατικές και εξειδικευμένες εφαρμογές, η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D-printing) με κονιάματα και σκυροδέματα ειδικής σχεδίασης, τα αυτοϊάσιμα υλικά, και οι εφαρμογές που βασίζονται στη νανοτεχνολογία.
  Ενδεικτικά, για την κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντίρριου στην Πάτρα, η οποία θεωρείται ένα από τα μηχανολογικά θαύματα της εποχής μας, ετοιμάσαμε και παρήγαμε έναν ειδικό τύπο τσιμέντου για τους υποθαλάσσιους πυλώνες που θα στηρίζουν το σύνολο της κατασκευής, σε όλη τη λειτουργική διάρκεια ζωής του έργου.

Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη καινοτομίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλον τον κόσμο, με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεών μας για τα τσιμεντοειδή υλικά και για την επέκταση των δυνατοτήτων τους ως οικοδομικών υλικών. Ενδεικτικά, συνεργαζόμαστε με επιστημονικούς οργανισμούς στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δύο χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων “RECODE“ και “CARMOF“, που παρουσιάζουν τεχνολογίες δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του άνθρακα. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Marie Curie “REDMUD “, συμμετέχουμε σε εργασίες για την επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών υποπροϊόντων σε καινοτόμα συνδετικά υλικά.
Συμμετέχουμε στο ερευνητικό δίκτυο Innovandi, τη νέα πρωτοβουλία της Global Association of Cement & Concrete (GCCA) που ξεκίνησε το 2019 με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της τσιμέντου και της καινοτομίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Συνεργαζόμαστε, επίσης, με εννέα φορείς στο πλαίσιο του έργου “SEACON“, το οποίο χρησιμοποιεί θαλάσσιο νερό για την παραγωγή βιώσιμου σκυροδέματος.
Ως Όμιλος, είμαστε μέλος των παρακάτω διεθνών δικτύων και οργανώσεων, καθώς και οργανισμών εφαρμοσμένης έρευνας για το τσιμέντο και το σκυρόδεμα: