27/07/2015

Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2014

13/07/2015

Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2014 και Έκτακτων Αποθεματικών

09/07/2015

Ανακοίνωση Πληρωμής των Εξαμηνιαίων Τοκομεριδίων των Ομολογιών Έκδοσης TΙΤΑN GLOBAL FINANCE PLC Λήξης 2017 και 2019 

30/06/2015

Γνωστοποίηση σχετικά με την πληρωμή μερίσματος χρήσης 2014 και διανομής έκτακτων αποθεματικών 

20/05/2015

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

07/05/2015

Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2015 

05/03/2015

TITAN Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2014 

05/02/2015

Εξαγορά του ποσοστού συμμετοχής της ΕΒRD στην Αλβανική θυγατρική του Ομίλου ΑΝΤΕΑ CEMENT SHA 

13/11/2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

31/07/2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2014 

03/07/2014

Έκδοση ομολογιακού δανείου από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC 

30/06/2014

Πρόθεση έκδοσης ευρωομολόγου από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC 

24/06/2014

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: «Διαχρονική Δέσμευση» Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013 

22/05/2014

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

15/05/2014

Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2014 

11/04/2014

Οργανωτικές Μεταβολές: Νέος Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου – Νέος Εκτελεστικός Διευθυντής Τομέα ΗΠΑ 

27/02/2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2013 

03/02/2014

Σύμβαση Σύναψης κοινοπρακτικού δανείου 

16/01/2014

O Mιχάλης Κολακίδης από 20/1/2014 Σύμβουλος Στρατηγικής Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

12/11/2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2013 

Σελίδα 4 από 11