Λογότυπο Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC)
Ήμασταν μεταξύ των πρώτων 500 που υπέγραψαν το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UNGC) το 2002, ενώ το 2017 ανανεώσαμε τη δέσμευσή μας σε αυτό, ως Μέλος του (Participant). Το 2022, ενταχθήκαμε στο 5% των συμμετεχόντων του Παγκόσμιου Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC) που υιοθέτησαν το πρόγραμμα Early Adopter με ενισχυμένη Έκθεση Αναφοράς Προόδου (Communication On Progress – CoP), μεγιστοποιώντας τη διαφάνεια των δημοσιοποιήσεών μας για τους συμ-μετόχους μας εφαρμόζοντας τις 10 Αρχές του ΟΗΕ και προάγοντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).
Λογότυπο Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
Υποστηρίζουμε την επίτευξη των πιο συναφών, με την εταιρία μας, Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, έως το 2030, τόσο σε επίπεδο Ομίλου, όσο και μέσω των τοπικών δικτύων του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.
Είμαστε μία από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς, της οποίας οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO2 επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), ως συμβατοί με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.
Έχουμε υπογράψει τη Δέσμευση «Business Ambition for 1.5°C», της οποίας ηγείται η Πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), σε συνεργασία με το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ και τη συμμαχία We Mean Business, σύμφωνα με την οποία δεσμευόμαστε για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1.5°C και την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2050. Με την υπογραφή της Δέσμευσης συμμετέχουμε επίσης και στην παγκόσμια εκστρατεία «Race to Zero» της Σύμβασης των OHE για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC).
Συνεργαζόμαστε με τις πλέον σημαίνουσες επιχειρήσεις διεθνώς στο πλαίσιο της συμμαχίας «We Mean Business», ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η παγκόσμια οικονομία είναι σε τροχιά αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα προάγεται η βιώσιμη ανάπτυξη και η ευημερία όλων.
Λογότυπο Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA)
Είμαστε μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) από το 2018. Επιπλέον, συμμετέχουμε στο Ερευνητικό Δίκτυο «INNOVANDI» της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος που αποβλέπει στην ανάδειξη καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας για την επίτευξη ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος, μέσω συνεργασιών με νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
Συμμετέχουμε στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας για τη Βιομηχανία (European Round Table for Industry – ERT) με αντικείμενο την Ενεργειακή Μετάβαση και την Κλιματική Αλλαγή, η οποία διερευνά τους τρόπους που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.
ECRA
Συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Έρευνας για το Τσιμέντο (ECRA), η οποία ιδρύθηκε το 2003. Η ECRA υποστηρίζει και διεξάγει έρευνα σχετική με την παραγωγή τσιμέντου και τη χρήση του στο σκυρόδεμα, με στόχο την προαγωγή της καινοτομίας στο πλαίσιο του περιορισμού της κλιματικής αλλαγής και της προώθησης των βιώσιμων κατασκευών.
Είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Europe) από το 2004 και ιδρυτικό μέλος κρατικών συνεργαζόμενων οργανισμών. Συμμετείχαμε στις ομάδες εργασίας «Συνεργατική Πλατφόρμα για τη Βιοποικιλότητα και τη Βιομηχανία» και «Κοινή ομάδα για τη Συμπερίληψη».
Είμαστε, από το 2023, υποστηρικτές του μη κερδοσκοπικού οργανισμού CDP (Carbon Disclosure Project - Πρόγραμμα Δημοσιοποίησης Εκπομπών Άνθρακα), που ηγείται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με την ευθυγράμμισή μας με το CDP, είμαστε μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας για θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Με τη μέτρηση, τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων μέσω του CDP, δεν επιδεικνύουμε μόνο τη δέσμευσή μας για εταιρική υπευθυνότητα, αλλά κερδίζουμε επίσης πολύτιμα εργαλεία και πόρους στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.