Λογότυπο Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC)
Ήμασταν μεταξύ των πρώτων 500 που υπέγραψαν το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UNGC) το 2002, ενώ το 2017 ανανεώσαμε τη δέσμευσή μας σε αυτό, ως Μέλος του (Participant).
Λογότυπο Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
Υποστηρίζουμε την επίτευξη των πιο συναφών με την εταιρία μας Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, έως το 2030, τόσο σε επίπεδο Ομίλου, όσο και μέσω των τοπικών δικτύων του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.
Είμαστε μία από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου τσιμέντου διεθνώς της οποίας οι στόχοι μείωσης εκπομπών CO2 επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) ως συμβατοί με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.
Λογότυπο Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA)
Είμαστε μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) από το 2018. Η Παγκόσμια Ένωση Τσιμέντου και Σκυροδέματος ανέλαβε τις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI) του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD).
Λογότυπο Ευρωπαϊκού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ-CSR)
Είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΕΚΕ από το 2004 και ιδρυτικά μέλη στα εθνικά δίκτυα ΕΚΕ της Αλβανίας, της Ελλάδας, του Κοσόβου και της Σερβίας.