Το 2015 αποτελέσαμε ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία (European Pact for Youth), μία αμοιβαία δέσμευση μελών του επιχειρηματικού κόσμου και ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανάπτυξη και εδραίωση ποιοτικών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης που προωθούν την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς.

Η πρακτική σου άσκηση κοντά μας σου δίνει την ευκαιρία να:

  • Δεις την εταιρία μας με φρέσκια ματιά, κάνοντας τη διαφορά με τη συμμετοχή σου
  • Αξιοποιήσεις ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για σένα στον τομέα της επιλογής σου
  • Εφαρμόσεις στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησες σπουδάζοντας
  • Αξιολογηθεί η υποψηφιότητα σου για μελλοντικές οργανικές θέσεις κοντά μας

Την διετία 2015- 2017 έχουμε προσφέρει περίπου 2.000 θέσεις πρακτικής άσκησης από τις οποίες, πάνω από το 10% οδήγησε σε μόνιμη απασχόληση.