Σελίδα 1 από 9
Η Titan Cement International SA κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου Τιτάν το 2019, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της. Δείτε τα αρχεία των Νέων και Δελτίων Τύπου της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ.