ΗΠΑ και Καναδάς

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Ιπτάμενη τέφρα
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

2 Εργοστάσια παραγωγής κλίνκερ-τσιμέντου
8 Λατομεία
82 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
3 Σταθμοί διανομής
7 Μονάδες παραγωγής τσιμεντόλιθων
5 Μονάδες επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας

Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο & Ιταλία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Ξηρά κονιάματα

3 Εργοστάσια παραγωγής κλίνκερ-τσιμέντου
25 Λατομεία
1 Μονάδα άλεσης τσιμέντου
2 Μονάδες παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων
28 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
3 Σταθμοί διανομής
1 Μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων

Αλβανία, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία, Κόσοβο & Σερβία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

5 Εργοστάσια παραγωγής κλίνκερ-τσιμέντου
20 Λατομεία
6 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
1 Μονάδα παραγωγής απορριματογενούς, δευτερογενούς καυσίμου

Αίγυπτος, Τουρκία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα
Αδρανή υλικά
Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και δευτερογενών καυσίμων

3 Εργοστάσια παραγωγής κλίνκερ-τσιμέντου
14 Λατομεία
7 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος
1 Μονάδα άλεσης τσιμέντου
2 Μονάδες παραγωγής απορριματογενούς, δευτερογενούς καυσίμου

Βραζιλία

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τσιμέντο
Έτοιμο Σκυρόδεμα

1 Εργοστάσιο παραγωγής κλίνκερ-τσιμέντου
1 Μονάδα άλεσης τσιμέντου
3 Λατομεία
4 Μονάδες έτοιμου σκυροδέματος