ΗΠΑ 2018
Πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας

Ο ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων συμπληρώνει την Πλατφόρμα Ηγεσίας του Ομίλου «Leading the TITAN Way» και τον βοηθάει να υλοποιεί με επιτυχία την επιχειρηματική στρατηγική του. Σε αυτό το πλαίσιο, ενίσχυσε την εκπαίδευση της διευθυντικής του ομάδας, προσφέροντας το πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας FranklinCovey®.

Το πρόγραμμα εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2017 και το 2018 προστέθηκαν νέοι κύκλοι μαθημάτων και διαδικτυακών σεμιναρίων, με στόχο να εφοδιαστούν τα διευθυντικά στελέχη και οι προϊστάμενοι των τμημάτων με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βελτιώσουν τις ατομικές επιδόσεις τους και να βοηθήσουν τις ομάδες τους να επιτύχουν βιώσιμα αποτελέσματα. Η εκπαίδευση εστιάζει στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στο σχεδιασμό και στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, στην λογοδοσία, στην αποτελεσματική καθοδήγηση, στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας και στη διαμεσολάβηση για την επίλυση συγκρούσεων.

Το πρόγραμμα ηγεσίας του Τιτάνα στις ΗΠΑ έχει στόχο να καλλιεργήσει μία κουλτούρα που θα δίνει αξία σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας και θα τους ενδυναμώνει, ώστε να συνεισφέρουν στη μελλοντική ανάπτυξή της.

"Πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας" του Τιτάνα Αμερικής: εικόνα ανθρώπων σε επαγγελματική συνάντηση