ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ 2018
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Με οδηγό την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία και τις κοινές αξίες που μοιραζόμαστε, η Εταιρία μας είναι ο χώρος στον οποίο μπορούμε να αναπτυχθούμε, να συνεργαστούμε, να βρούμε λύσεις και να πραγματοποιήσουμε θετικές αλλαγές. Προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε στους εργαζόμενούς μας τα εργαλεία για να μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τη νοοτροπία που χρειάζονται, ώστε να δρουν με επιτυχία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το 2018, συνδυάζοντας την προτεραιότητα αυτή με τις ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας, εφαρμόσαμε το «unITe people», το ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου (GHRMS). Σκοπός του Συστήματος είναι να βελτιώσει την εμπειρία των εργαζομένων και να απλοποιήσει τις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, να προάγει τη διάχυση πληροφοριών και την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων του Ομίλου, να παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα που επιταχύνουν την πρόοδο, να ενισχύσει την ανάπτυξη των εργαζομένων και να διασφαλίσει την οργανωτική εναρμόνιση που συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ομίλου.

Μελέτη για τις νέες τεχνολογίες και την ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού: Εργαζόμενοι του Τιτάνα με προστατευτικό εξοπλισμό, συζητούν σε σε ένα από τα εργοστάσια του Ομίλου μπροστά από ενσακισμένο τσιμένο