ΣΕΡΒΙΑ, 2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Με αφετηρία το 2011, ο ΤITAN στη Σερβία εγκαινίασε το πρόγραμμα «Πρώτα η Ασφάλεια», με στόχο να διδάξει τα παιδιά στις τοπικές κοινότητες τη σημασία της ασφαλούς συμπεριφοράς και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με την ασφάλεια. Η πρωτοβουλία μετουσιώνει σε πρακτικές συμβουλές την τεχνογνωσία και τις μοναδικές εμπειρίες των εργαζόμενων του εργοστασίου, ενώ εκπρόσωποι της τοπικής αστυνομίας, του κέντρου υγείας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας συμβάλλουν επίσης με την εμπειρία τους. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο τσιμέντου Kosjeric του Τιτάνα στη Σερβία.

Το 2016 το σύνολο των 106 μαθητών της τετάρτης δημοτικού του τοπικού σχολείου, παρακολούθησαν την εκπαίδευση, η οποία χωρίστηκε σε δύο μέρη:
Το πρώτο μέρος επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με την ασφαλή μετάβαση και επιστροφή προς και από το σχολείο, την ασφάλεια στο σχολείο και την παιδική χαρά. Ακόμα έλαβαν γνώσεις για την πυρασφάλεια, και τις διαδικασίες ασφάλειας σε ένα εργοστάσιο, όπως το Kosjeric.

Το δεύτερο μέρος ήταν πιο δημιουργικό, καθώς τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να ζωγραφίσουν με θέμα τις αρχές της ασφάλειας που διδάχτηκαν νωρίτερα. Στη συνέχεια, τρεις εργαζόμενοι από το εργοστάσιο επέλεξαν 48 από αυτά τα μοναδικά «έργα τέχνης» για να συμπεριληφθούν στο ημερολόγιο του Τιτάνα στη Σερβία για το 2017, το οποίο αργότερα δόθηκε στους μαθητές και τους εργαζομένους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ως αναμνηστικό.

Πρόγραμμα "Ασφάλεια πρώτα" του Τιτάνα Σερβίας: εικόνα παιδιού να ζωγραφίζει