Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2017
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΑΝΑΡΜΟΣΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία των δικαιωμάτων όσων προβαίνουν σε καταγγελία κάποιας παράνομης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, αποτελούν στοιχεία που ο Τιτάνας θεωρεί ζωτικά για την καλή εταιρική διακυβέρνηση.

Όλα τα κέντρα δραστηριότητας του Ομίλου έχουν αναπτύξει διαδικασίες αναφοράς παραπόνων, περιστατικών ή θεμάτων που σχετίζονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις πολιτικές μας. Το 2017, το εργοστάσιο τσιμέντου Usje προχώρησε ένα ακόμη βήμα εισάγοντας ένα εγχειρίδιο κανόνων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την προστασία των δικαιωμάτων τόσο των καταγγελλόντων όσο και του εργαζόμενου που έχει εξουσιοδοτηθεί με την ευθύνη λήψης και καταγραφής των καταγγελιών.

Το νέο εγχειρίδιο κανόνων θέτει τις διαδικασίες για την προστασία των καταγγελόντων και όσων εγείρουν την προσοχή σε συγκεκριμένα θέματα και συμπεριλαμβάνει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την προστασία της ανωνυμίας τους. Η θέσπιση τέτοιου τύπου διαδικασιών βοηθά στην εδραίωση σωστής κουλτούρας και διασφαλίζει μια προσέγγιση υποστήριξης.

Το 2018, το εργοστάσιο τσιμέντου Usje τοποθέτησε κίτρινα κουτιά στις εγκαταστάσεις του, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να αναφέρουν κάποια ακατάλληλη συμπεριφορά.

Επίσης, η εταιρία θα συνεχίσει να εκπονεί εκπαιδευτικά προγράμματα για όλους τους εργαζόμενους, ώστε να διασφαλίσει ότι οι νέες οδηγίες θα γίνονται κατανοητές και ότι οι καταγγέλλοντες θα έχουν την υποστήριξη και την προστασία που αξίζουν.

Ο TITAN Usje προστατεύει τα δικαιώματα των whistleblowers: εικόνα μιας γυναίκας και ενός άνδρα να μιλάνε εμπιστευτικά