Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ»

Το 2010 το εργοστάσιο τσιμέντου Usje του Τιτάνα στην Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον δήμο Kisela Voda για την ανάπτυξη του προγράμματος «Συνεργασία με Σχολεία», το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της περιοχής, καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών γι’ αυτά τα ζητήματα.

Το 2016, το πρόγραμμα βελτίωσε τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας σε οκτώ δημοτικά σχολεία, δύο νηπιαγωγεία και ένα σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος, ο TITAN στην Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ο δήμος Kisela Voda συνεργάστηκαν για την ανακατασκευή των προσόψεων των δημοτικών σχολείων Krume Kepeski και Kliment Ohrdiski. Οι εργασίες για το πρώτο ολοκληρώθηκαν το 2016, επωφελώντας περισσότερους από 400 μαθητές, καθηγητές και εργαζομένους, ενώ οι εργασίες για το δεύτερο ξεκίνησαν το 2016 και ολοκληρώθηκαν το 2017.

Πρόγραμμα "Συνεργασία με σχολεία" για την βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας: Σχολικές εγκαταστάσεις στη Βόρεια Μακεδονία