ΚΟΣΟΒΟ 2020
Sharrcem: Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της κοινότητας σχετικά με τον κορωνοϊό

Στις αρχές Μαρτίου του 2020, όταν στο Κόσοβο άρχισαν να εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, το εργοστάσιο Sharrcem του Τιτάνα έλαβε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον. Ως τοπική επιχείρηση στην περιοχή της πόλης Hani i Elezit, το εργοστάσιο Sharrcem θέλησε να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πανδημία και, επιπλέον, να προσφέρει μέσα ατομικής προστασίας, όπως είναι τα γάντια και οι μάσκες, καθώς υπήρχε έλλειψη στην αγορά.

Με στόχο να συνδράμει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, το Sharrcem επικοινώνησε με τις αρμόδιες Αρχές της χώρας και πρότεινε να συνεργαστεί με το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης για τον κορωνοϊό το οποίο στεγάζεται στο τοπικό κέντρο υγείας, και με το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να προβάλει τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες στην τοπική κοινότητα. Η προσφορά έγινε δεκτή και δύο από τους εργαζομένους μας ασχολήθηκαν αποκλειστικά με την επικοινωνία με όλους τους συμ-μετόχους, με τη συνεχή παρακολούθηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας και με την ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία από τον κορωνοϊό. Για την αντιμετώπιση της έλλειψης μέσων ατομικής προστασίας μίας χρήσης στην αγορά, το εργοστάσιό μας προσέφερε μάσκες και γάντια στο προσωπικό της αστυνομίας, των τελωνείων και των δομών υγείας.