Ελλάδα 2023
Αύξηση της παλέτας των προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα μέσα από τη συνεργασία με την εταιρεία ‘’Περλίτες Αιγαίου’’

Ο ΤΙΤΑΝ προάγει την αναπτυξιακή στρατηγική του, με την συμμετοχή του στην εταιρία Περλίτες Αιγαίου, σε συνεργασία με την οικογένεια που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, εξασφαλίζοντας έτσι τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του Ομίλου σε ποζολάνη.

Η Περλίτες Αιγαίου Α.Ε. ιδρύθηκε το 1994 και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση περλίτη και ποζολάνης στο Γυαλί του ΝΑ Αιγαίου, όπου και υπάρχουν σημαντικά αποθέματα υψηλής ποιότητας. Με αυτή την συμμετοχή, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αποκτά άμεση πρόσβαση σε μια σημαντική πρώτη ύλη, με την οποία θα μπορέσει να εμπλουτίσει την παλέτα των τσιμεντοειδών προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα που προσφέρει.

Η συνεργασία αυτή συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Τιτάνα για μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος και συγκεκριμένα στη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τις δραστηριότητες του Ομίλου κατά 35% έως το 2030 (σε σχέση με τα επίπεδα του 1990) και στην αύξηση των πράσινων προϊόντων του χαρτοφυλακίου του κατά ποσοστό άνω του 50%. Επιπλέον, στηρίζει τις προσπάθειες του Ομίλου μας σε παγκόσμια κλίμακα για τη μετάβαση σε ένα μέλλον χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και ενισχύει τη δέσμευση της εταιρίας μας για την ανάπτυξη βιώσιμων, καινοτόμων λύσεων για την κατασκευαστική αγορά.