ΕΛΛΑΔΑ 2020
Ένας κήπος για το μέλλον

Ο Φαινολογικός Κήπος στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου τσιμέντου ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους τρεις κήπους που δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για τη μελέτη του ρόλου του αστικού πρασίνου στην προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή και στην ενίσχυση της δυναμικής δέσμευσης του CO₂. Αρμόδιο για τη λειτουργία του κήπου είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE CliVUT της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκταση των 2.500 τετραγωνικών μέτρων φυτεύτηκαν 100 δέντρα και θάμνοι της Μεσογείου από 20 διαφορετικά είδη. Ο κήπος θα χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και μετά το πέρας του. Για τουλάχιστον 10 χρόνια, οι ερευνητές θα καταγράφουν με συστηματικό τρόπο δεδομένα τα οποία θα συνεισφέρουν στη γνώση γύρω από την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και την ανάσχεσή της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές σχολείων και προβλέπει τη συμμετοχή τους στη διαδικασία καταγραφής των δεδομένων.

Το πρόγραμμα LIFE CliVUT θα αναπτυχθεί σε τέσσερις πόλεις της ΕΕ έως το 2023 και προβλέπει τη φύτευση 10.000 νέων δένδρων και θάμνων σε πιλοτικές περιοχές και την αντικατάσταση 8.000 υφιστάμενων δένδρων και θάμνων με είδη υψηλότερης κλιματικής αξίας. Το πρόγραμμα, το οποίο θα συμβάλει στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπει στη συνολική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 168.000 τόνους ετησίως και στην αύξηση της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στα δένδρα κατά περίπου 42.000 τόνους. Επιπλέον, αναμένεται ότι θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 2.000 MW/έτος και των θερμοκρασιών στους νέους αστικούς χώρους πρασίνου που θα δημιουργηθούν κατά 4-5°C.