ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2020
Ο ΤΙΤΑΝ στην Αίγυπτο παρέχει ψηφιακό πρόγραμμα ανάπτυξης με στόχο τη στήριξη των φοιτητών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού

Το 2019 ο ΤΙΤΑΝ στην Αίγυπτο συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα ακαδημαϊκής και βιομηχανικής κατάρτισης σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Αλεξάνδρειας και τη Σχολή Επιστημών του Πανεπιστημίου Μπένι Σουέφ, στόχος του οποίου ήταν να προσφέρει στους φοιτητές τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσα από πανεπιστημιακές διαλέξεις.

Τον Απρίλιο του 2020, με στόχο τη συνέχιση αυτής της πρωτοβουλίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, η εταιρία έθεσε σε εφαρμογή ένα πιλοτικό ψηφιακό πρόγραμμα ανάπτυξης φοιτητών, το οποίο λειτούργησε επιτυχώς έως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2020.

Το πρόγραμμα απέβλεπε στην καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου των φοιτητών, ιδιαίτερα κατά το διάστημα της καραντίνας, και η δομή του στόχευε στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε θεματικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα των σχολών τους. Σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Πανεπιστημίου Μπένι Σουέφ (UCCD), το οποίο φιλοξένησε το διαδικτυακό πρόγραμμα, 52 φοιτητές από τις σχολές Επιστημών, Επιστήμης της Γης, και Βιομηχανικών Σπουδών παρακολούθησαν περίπου 2,912 ώρες διδασκαλίας. Δέκα ειδικοί του Tιτάνα στην Αίγυπτο συμμετείχαν στις διαλέξεις που κάλυψαν θέματα σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, τη διαχείριση ποιότητας, την παραγωγή τσιμέντου, την τεχνητή νοημοσύνη κ.ά. Επιπλέον, χάρη στην τεχνική της παχνιδοποίησης (gamification), οι διαλέξεις ενθάρρυναν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών, αιχμαλώτιζαν το ενδιαφέρον τους και τους ενέπνεαν να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους.

Παρομοίως, σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Αλεξάνδρειας, 92 φοιτητές από τη Σχολή Μηχανικών και Επιστημών παρακολούθησαν περίπου 4,784 ώρες διδασκαλίας.

Όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν το τελικό διαδικτυακό τεστ με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας 60% και έχοντας παρακολουθήσει πάνω από το 80% των διαλέξεων, έλαβαν ηλεκτρονικό πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η εταιρία καταχώρισε τα ονόματά τους στη βάση δεδομένων της προκειμένου να τους δοθεί προτεραιότητα, είτε για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είτε για την ενδεχόμενη πρόσληψή τους στο μέλλον.

Η θετική ανταπόκριση και τα εποικοδομητικά σχόλια που έλαβε η εταιρία από τους συμμετέχοντες θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό και την ενίσχυση των προγραμμάτων ψηφιακής ανάπτυξης της εταιρίας στο μέλλον.