ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 2016
Ο ΤΙΤΑΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το 2016, ο ΤΙΤΑΝ στη Βουλγαρία υποστήριξε τρία σχετικά προγράμματα.

Πρόγραμμα καθαρισμού του ποταμού Zlatna Panega και αύξησης του πληθυσμού των ψαριών
Το πρόγραμμα περιελάμβανε τον καθαρισμό της κοίτης και των οχθών του ποταμού Zlatna Panega, καθώς και τη συνεργασία με τον αλιευτικό σύλλογο «The Old Otters» για την μεταφορά 10.000 βαλκανικών πέστροφων στον ποταμό, είδος που τελεί υπό εξαφάνιση.

Πρόγραμμα βιοπαρακολούθησης
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τον Τιτάνα στη Βουλγαρία και αφορούσε στην παρακολούθηση και την προστασία του ποταμού Zlatna Panega, βάσει των βέλτιστων πρακτικών βιοπαρακολούθησης που έχουν αναπτυχθεί στην Ισλανδία, τη Βουλγαρία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα περιελάμβανε αγορά ειδικού εξοπλισμού και συνεργασία με ντόπιους μαθητές, από την τετάρτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου, για τη μέτρηση του pH του ποταμού, της περιεκτικότητας του σε διαλυμένο οξυγόνο και της ταχύτητας του νερού, για μία περίοδο 11 μηνών.

Η αλλαγή ξεκινάει από τους νέους
Το εργοστάσιο τσιμέντου Zlatna εγκαινίασε την πρωτοβουλία «Η Αλλαγή Ξεκινάει με Εμάς», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Βουλγαρίας και το Ίδρυμα C.E.G.A. Η πρωτοβουλία ενθάρρυνε νέους με ηγετικές ικανότητες να συμμετέχουν σε ομάδες δράσης προς όφελος της τοπικής κοινότητας. Ειδικοί στην εκπαίδευση νέων διοργάνωσαν εκπαιδευτικές συναντήσεις για την ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος, την εύρεση εθελοντών και την απόκτηση γνώσεων. Οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία πρωταγωνίστησαν σε έργα όπως ο καθαρισμός, η δεντροφύτευση και η περίφραξη του πάρκου της Brestnitsa, η ανοικοδόμηση ενός υπαίθριου χώρου εκγύμνασης στο χωριό Oreshene και η ανακαίνιση της παιδικής χαράς στο χωριό Zlatna Panega.

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αύξησαν την ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήματα, συνέβαλαν στην προστασία της βιοποικιλότητας στις τοπικές κοινότητες και παρότρυναν τους νέους να αποτελούν «δύναμη αλλαγής» στην περιοχή τους.

Απεικόνιση του ποταμού και του φυσικού περιβάλλοντος κοντά στις εγκαταστάσεις Zlatna Panega, του ΤΙΤΑΝ Βουλγαρίας