ΑΛΒΑΝΙΑ, 2017
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Το 2017, ο ΤΙΤΑΝ στην Αλβανία διοργάνωσε το θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνοντας Πληροφορική», που παρακολούθησαν 40 νέοι στην κοινότητα Thumanë. Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια του Τιτάνα στην Αλβανία να συμβάλλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης και στην άνθιση της τοπικής οικονομίας.
Το δίμηνο πρόγραμμα, που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου τσιμέντου Antea, σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Liburnetik και PVN Albania, με στόχο να διδάξει στα παιδιά της τοπικής κοινότητας βασικές δεξιότητες πληροφορικής.

Από τους 40 συμμετέχοντες, ηλικίας 11 έως 16 ετών, οι 22 προέρχονταν από το λύκειο Ramazan Jangozi της κοινότητας Thumanë και οι υπόλοιποι από το σχολείο Haxi Qira της κοινότητας Borizana. Οι ίδιοι μαθητές συμμετείχαν και στο πρόγραμμα του Τιτάνα «Ενισχύουμε την Οικογένεια» το 2015, για την καταπολέμηση της φτώχειας στον δήμο Kruje.

Οι εθελοντές από τις οργανώσεις Liburnetik και PVN Albania με διαλέξεις, ατομικές και ομαδικές εργασίες, επιπλέον μαθήματα και δημιουργικά βίντεο, έκαναν τα μαθήματα πιο ελκυστικά και ενίσχυσαν το ενδιαφέρον και την αφοσίωση των μαθητών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίστηκε σε πέντε μέρη: θεωρία για την ιστορία των υπολογιστών και πρακτική εκμάθηση των βασικών λειτουργιών των υπολογιστών, των εντολών πληκτρολογίου, του λειτουργικού συστήματος Windows, και του Microsoft Office.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ένα τελικό διαγώνισμα, στο οποίο οι επιτυχόντες επιβραβεύτηκαν με laptop, βιβλία και USB.

Το πρόγραμμα «Μαθαίνοντας Πληροφορική» είχε ως στόχο όχι μόνο να διδάξει στα παιδιά της τοπικής κοινότητας πληροφορική, αλλά κυρίως να τα ενθαρρύνει να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Ο ΤΙΤΑΝ Αλβανίας παρέχει μαθήματα πληροφορικής για νέους: εικόνα νεαρής κοπέλας που δουλεύει στον υπολογιστή