ΤΟΥΡΚΙΑ 2019
Διατηρώντας/προστατεύοντας την τοπική χλωρίδα στην Τουρκία

Οι δράσεις μας για την προστασία των φυσικών πόρων και την διατήρηση της βιοποικιλότητας στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε είναι συνεχείς.

Στην Τουρκία, από την έναρξη της κοινοπραξίας μας, η Adocim υποστήριξε ένα ειδικό πρόγραμμα για την προστασία της βιοποικιλότητας στο εργοστάσιο τσιμέντου της κοινοπραξίας στο Tokat. Πρώτα ήρθε σε επαφή με τη Διεύθυνση Δασών/το Δασαρχείο της πόλης Tokat και σε συνεργασία με ειδικούς από τις σχετικές αρχές, η ΤΙΤΑΝ Adocim αναγνώρισε και καθιέρωσε μια πρακτική για τον μετριασμό των αναπόφευκτων επιπτώσεων που θα είχε η έναρξη και η επέκταση των δραστηριοτήτων ενός λατομείου σε μερικές μικρές δασώδεις εκτάσεις καλυπτόμενες με πεύκα ηλικίας 8-10 χρόνων. Η μέθοδος που συμφωνήθηκε περιλάμβανε την προσεκτική μετακίνηση των πεύκων από την περιοχή του λατομείου και τη μεταφύτευσή τους σε επιλεγμένες περιοχές εντός της έκτασης του εργοστασίου.

Έχοντας σημειώσει 95% επιτυχία κατά την πρώτη δοκιμή, η διαδικασία αυτή καθιερώθηκε ως πρακτική και κάθε χρόνο από το 2013 μέχρι το 2019, διακόσια με τριακόσια πευκόδεντρα μεταφέρονται και μεταφυτεύονται. Σήμερα, το εργοστάσιο στο Tokat έχει περίπου 5.000 πεύκα, ηλικίας 15 – 20 ετών. Επιπλέον της αναδάσωσης, στο εργοστάσιο έχουν επίσης φυτευτεί περίπου 3.000 κερασιές.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Προστατεύοντας την τοπική χλωρίδα: τοπίο από το εργοστάσιο Tokat τουΤιτάνα στην Τουρκία