ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2019
Στηρίζοντας την εκπαίδευση στη Βουλγαρία

Η βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών είναι ο κύριος στόχος των προγραμμάτων σύμπραξης με τις τοπικές κοινωνίες σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Στη Βουλγαρία, το εργοστάσιο τσιμέντου του Ομίλου και τα γειτονικά λατομεία βρίσκονται στη Zlatna Panega, μία αγροτική περιοχή που είναι από τις φτωχότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο ακόμα και πριν ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση είναι πολύ υψηλό. Ο ΤΙΤΑΝ εστιάζει στην ποιοτική εκπαίδευση ως κλειδί για να ενθαρρύνει τα παιδιά να παραμείνουν στο σχολείο και να συνεχίσουν τις σπουδές τους, χτίζοντας ικανότητες για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Εδώ και επτά χρόνια, ο ΤΙΤΑΝ στη Βουλγαρία στηρίζει οικονομικά και συνεργάζεται με το τοπικό  Ίδρυμα «Teach for all (Διδασκαλία για όλους)» και σε συνεργασία με διευθυντές τοπικών σχολείων υλοποιούν το πρόγραμμα «Teach for all» σε τέσσερα δημοτικά σχολεία στην κοινότητα της Yablanitsa, στα χωριά Oreshene, Brestnitsa, Zlatna Panega και Dermantsi και ένα δημοτικό σχολείο στην κοινότητα του Troyan, στο χωριό Cherni Osam. Μέχρι το τέλος του 2019, περισσότεροι από 20 νέοι δάσκαλοι δούλεψαν με περισσότερους από 700 μαθητές από οικογένειες με χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο. Το πρόγραμμα έχει στηρίξει με επιτυχία τις προσπάθειες των τοπικών αρχών να αυξήσουν τα ποσοστά φοίτησης στο σχολείο και να βελτιώσουν της ικανότητες ανάγνωσης, κατανόησης, συναισθηματικής νοημοσύνης, ομαδικής εργασίας και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, χάρη στο πρόγραμμα και αντίθετα με ότι συνέβαινε σε προηγούμενες γενιές, η πλειοψηφία των μαθητών από τα χωριά συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Πρόγραμμα "Διδασκαλία για όλους", για την υποστήριξη της εκπαίδευσης στη Βουλγαρία: Φωτογραφία μαθητών σε αίθουσα διδασκαλίας