13/06/2008

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

H A.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 20.5.2008 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ευρώ 169.065.148 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (α. ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 20 του ν. 1892/1990 β. αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/1992, το οποίο εμπεριέχεται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ και γ. μέρους έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού) και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από Ευρώ 2 σε Ευρώ 4 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσό ευρώ 338.130.296 και διαιρείται σε 84.532.574 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 4,00 εκάστης, από τις οποίες 76.963.614 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ. Κ2-6974/9.6.2008 ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., στη συνεδρίαση της 12/6/2008, ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από Ευρώ 2 σε Ευρώ 4.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 19/6/2008 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία Ευρώ 4 ανά μετοχή.

Download PDF