20/12/2004

Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ Δ. ΛΙΒΑΝΗ-ΚΟΡΜΠΕΤΟΝΑ.Ε. 

Στο τέλος Οκτωβρίου 2004 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξαγοράς της επιχείρησης Δ. ΛΙΒΑΝΗ – ΚΟΡΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στις περιοχές Κορίνθου και Ξυλοκάστρου στην παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, από την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

Έτσι, από την 1η Νοεμβρίου 2004 η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., δραστηριοποιείται στον Κλάδο Σκυροδέματος, στο νομό Κορίνθου, με δύο (2) εργοστάσια παραγωγής στις περιοχές Πουρνέρι Κορίνθου και Καμάρι Ξυλοκάστρου.

Σήμερα, η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στους Κλάδους Αδρανών και Σκυροδέματος με είκοσι τέσσερα (24) εργοστάσια παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος, οι πωλήσεις των οποίων ξεπερνούν ετησίως τα 1.800.000 Μ³ και με δεκατρία (13) λατομεία και ορυχεία, οι πωλήσεις των οποίων ξεπερνούν τους 11.500.000 τόνους ετησίως.