13/04/2005

Η ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε. («EXPRESS BETON») 

Στα τέλη Μαρτίου 2005, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξαγοράς της εταιρίας ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε. (διακριτικός τίτλος: EXPRESS BETON), που δραστηριοποιείται στο Νομό Χαλκιδικής στην παραγωγή και εμπορία Έτοιμου Εργοστασιακού Σκυροδέματος, από την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., θυγατρική εταιρία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, δραστηριοποιείται σήμερα στην Ελλάδα, στους Κλάδους Αδρανών και Σκυροδέματος με είκοσι έξι (26) εργοστάσια παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος, στους νομούς Θεσσαλονίκης (4), Χαλκιδικής (1), Κοζάνης (1), Μαγνησίας (1), Φθιώτιδας (2), Αττικής (5), Κορίνθου (2), Αχαΐας (3), Ηλείας (2), Ζακύνθου (1), και Δωδεκανήσου (4, 2 στην Κω και 2 στη Ρόδο), οι πωλήσεις των οποίων ετησίως ξεπερνούν τα 1.800.000 m³ και με εννέα (9) λατομεία στους νομούς Θεσσαλονίκης (2), Μαγνησίας (1), Αιτωλοακαρνανίας (1), Αττικής (2), Ηλείας (1), Ηρακλείου(1) και Ρεθύμνου (1), οι πωλήσεις των οποίων ξεπερνούν τους 11.500.000 tn ετησίως.

Download PDF