05/05/2004

ΕΥΠΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ανάμεσα στις εκατό καλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον αναδείχθηκε ο Τιτάνας, για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε διαγωνισμό που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες μέλη της. Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων κ. Σπύρος Ξένος, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο Λονδίνο στις 27 Απριλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλοντας να προσδώσει έμφαση στον τρόπο εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών στα κράτη μέλη της, διοργάνωσε το διαγωνισμό για να επιβραβεύσει τις εταιρίες εκείνες που διαθέτουν ποιότητα στον εργασιακό τους χώρο και εφαρμόζουν σωστές πρακτικές στις εργασιακές τους σχέσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως οι σχέσεις αυτές καθορίζονται και αξιολογούνται μετά από ανάλυση της εταιρικής πολιτικής και της γνώμης των εργαζόμενων.

Του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού προηγήθηκε τοπικός διαγωνισμός σε κάθε χώρα που συμμετείχε. Στην Ελλάδα, τη διεκπεραίωση ανέλαβε το ALBA (The Athens Laboratory of Business Administration) και ο Τιτάνας βρέθηκε μεταξύ των 10 καλύτερων εταιριών.

Η τιμητική πανευρωπαϊκή διάκριση που δόθηκε στον Τιτάνα επιβραβεύει την πάγια στρατηγική που εφαρμόζει η Εταιρία μας όσον αφορά στην εξασφάλιση συνθηκών εργασίας υψηλών προδιαγραφών, στην παγίωση ασφαλούς κλίματος εμπιστοσύνης, στην προσέλκυση νέων ανθρώπων υψηλών δυνατοτήτων, στη συνεχή εκπαίδευση όλων των εργαζομένων, στην παροχή ευκαιριών για εξέλιξη και αναβάθμιση. Ο ανθρωποκεντρικός άλλωστε χαρακτήρας της Εταιρίας ήταν ανέκαθεν εμφανής στις οικειοθελείς και πρωτοποριακές παροχές και δεσμεύσεις που ανέλαβε σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, πρόληψης ατυχημάτων και υποστήριξης των εργαζομένων και των οικογενειών τους, πολύ προτού υπάρξουν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Download PDF