ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ STRUMA, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ο ΤΙΤΑΝ στη Βουλγαρία συμμετέχει στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Struma που συνδέει τη βουλγαρική πρωτεύουσα με τα ελληνικά σύνορα και αποτελεί τμήμα του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου IV. Ο αυτοκινητόδρομος Struma είναι στρατηγικής σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς θα συνδέει, μέσω της Βουλγαρίας, τη δυτική και την κεντρική Ευρώπη με το Αιγαίο.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 2011 και χωρίζεται σε πέντε τμήματα. Ο ΤΙΤΑΝ Βουλγαρίας συμμετείχε στην κατασκευή του δεύτερου και τέταρτου τμήματος του αυτοκινητόδρομου, ενώ τώρα συμμετέχει στην κατασκευή του τρίτου τμήματος, με το οποίο θα ολοκληρωθεί το έργο. Η κατασκευή του τρίτου τμήματος ξεκίνησε το 2016 και θα συνδέει τις πόλεις Blagoevgrad και Sandanski, στη νοτιοδυτική Βουλγαρία, διασχίζοντας το Φαράγγι της Kresna. Ο αυτοκινητόδρομος προβλέπει οδογέφυρες και σήραγγες, η κατασκευή των οποίων έχει σχεδιαστεί με το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό στο περιβάλλον. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των έργων προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και χρηματοδοτείται, κυρίως, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έργα με υλικά Τιτάνα: Αυτοκινητόδρομος Struma, Βουλγαρία
Επιστροφή