ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ

Η κατασκευή της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, ολοκληρώθηκε το 2004, και εγκαινιάστηκε επίσημα λίγο πριν από την έναρξή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η γέφυρα αποτελεί ένα τεχνολογικό και κατασκευαστικό επίτευγμα μεγάλης εμβέλειας και παγκόσμιας αναγνώρισης. Είναι μία καλωδιωτή γέφυρα, από τις μεγαλύτερες σε μήκος στον κόσμο, με συνεχές κατάστρωμα 2.252 μέτρων.

Το έργο θεωρείται ένα από τα δυσκολότερα και πλέον πρωτοποριακά στον κόσμο, λόγω του μεγάλου βάθους θεμελίωσης, που φθάνει έως και τα 65 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, της υψηλής επικινδυνότητας, λόγω σεισμικότητας της περιοχής και της πιθανότητας τεκτονικών μετακινήσεων.

Ο ΤΙΤΑΝ ανέλαβε τον αποκλειστικό εφοδιασμό για την κατασκευή της γέφυρας με τσιμέντο ειδικών προδιαγραφών. Για το υποθαλάσσιο τμήμα και τους πυλώνες της γέφυρας, έργο ενιαίας σκυροδέτησης, το εργοστάσιο Δρεπάνου παρέδωσε σκωριοτσιμέντο για σκυρόδεμα ανθεκτικό στη διάβρωση και ταυτόχρονα με αυξημένες πρώιμες αντοχές. Για το κατάστρωμα της γέφυρας ζητήθηκε ειδική ποιότητα τσιμέντου υψηλών αντοχών αλλά και χαμηλής θερμότητας ενυδάτωσης, η οποία παράχθηκε στο εργοστάσιο Καμαρίου.

Η μόνιμη σύνδεση Ρίου-Αντιρρίου μέσω της γέφυρας, εξασφάλισε τη μείωση του χρόνου διέλευσης και την ελαχιστοποίηση της επίδρασης του καιρού στη μετάβαση από τη μία ακτή στην άλλη.

Η γέφυρα αποτελεί σημαντικό έργο συγκοινωνιακής και, γενικότερα, αναπτυξιακής υποδομής. Συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των δεσμών της Δυτικής Ελλάδας με την υπόλοιπη χώρα και διευκολύνει την επικοινωνία με την Ιταλία και την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη.

Έργα με υλικά Τιτάνα: Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Ελλάδα
ΓΕΦΥΡΑ/ΝΙΚΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
Επιστροφή