ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», ΕΛΛΑΔΑ

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στην Ευρώπη.

Το έργο θεμελιώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1996 και εγκαινιάστηκε στις 27 Μαρτίου 2001. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα αεροδρόμια της Νότιας Ευρώπης και έχει λάβει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις για τις υποδομές που παρέχει και την ταξιδιωτική εμπειρία που προσφέρει.

Ο ΤΙΤΑΝ ήταν ο αποκλειστικός προμηθευτής τσιμέντου για το συνολικό έργο κατασκευής των διαδρόμων προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου, ενός έργου με ιδιαίτερες προκλήσεις, ενώ συμμετείχε κατά 50% στο έργο των υπόλοιπων κτιριακών υποδομών.

Οι δύο διάδρομοι έχουν συνολικό μήκος 7.800 μέτρα και απέχουν 1.575 μέτρα μεταξύ τους. Ο κεντρικός αεροσταθμός έχει τέσσερα επίπεδα, 14 γέφυρες επιβίβασης επιβατών, ενώ το δορυφορικό κτίριο έχει 10 γέφυρες.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αποτελεί «κόσμημα» για την Ελλάδα και σημαντική πύλη της Ευρώπης προς το Νότο.

Έργα με υλικά Τιτάνα: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Ελλάδα
Επιστροφή