ΗΠΑ 2022
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 20 ΕΚΑΤ. ΔΟΛ. ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Ευθυγραμμισμένη με τον στόχο του Ομίλου για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και τη δέσμευσή του για μηδενικά απόβλητα προς απόθεση, η Titan America ολοκλήρωσε την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας καυσίμων στο εργοστάσιο τσιμέντου Pennsuco των ΗΠΑ. Η νέα μονάδα θα επιτρέψει την υποκατάσταση μεγάλου όγκου συμβατικών καυσίμων με εναλλακτικά καύσιμα μηδενικών εκπομπών.

Προηγμένοι τεχνικοί έλεγχοι θα διασφαλίζουν σταθερή ποιότητα καυσίμων, ενώ λύσεις προγνωστικής συντήρησης νέας γενιάς που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώνουν περαιτέρω τη λειτουργική αξιοπιστία.

Αυτή η επένδυση υπογραμμίζει τη δέσμευση του Τιτάνα για μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, και συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου για μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2030. Παράλληλα, επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην προμήθεια καυσίμων, σε μια αγορά που βάλλεται από περιορισμούς στον εφοδιασμό και από αυξανόμενα κόστη ενέργειας.

ΗΠΑ - εργοστάσιο παραγωγής κλίνκερ-τσιμέντου Pennsuco