ΗΠΑ 2018
Μια βιομηχανική μονάδα ανοιχτή στην τοπική κοινωνία

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας Roanoke Cement του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, στις ΗΠΑ, βρίσκονται ανάμεσα στην οροσειρά Blue Ridge και τα Απαλλάχια Όρη, σε μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Ο ΤΙΤΑΝ εξαγόρασε την εταιρία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και εφαρμόζει έκτοτε μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.

Το εργοστάσιο τσιμέντου του Roanoke ακολουθεί μια πολιτική «ανοιχτών πυλών» και έχει δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με την τοπική κοινωνία. Έχοντας δεσμευτεί να στηρίζει την τοπική αγροτική παραγωγή, εφαρμόζει πρωτοβουλίες για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, μείωση των εκπομπών, βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας του νερού που διατίθεται στους αγρότες, διατήρηση της βιοποικιλότητας και προστασία και συντήρηση του φυσικού τοπίου. Το σχέδιο περιβαλλοντικής αποκατάστασης για τη μετατροπή ενός εγκαταλελειμμένου λατομείου ασβεστολίθου σε λίμνη έκτασης 24 στρεμμάτων είχε την πλήρη υποστήριξη των τοπικών συμ-μετόχων, καθώς θεώρησαν ότι η κοινότητά τους θα απολάμβανε πολλαπλά οφέλη από την αποκατάσταση του τοπίου. Το Roanoke μοιράζεται την αξία που δημιουργεί προσφέροντας τη λίμνη στους εργαζομένους της εταιρίας και τα παιδιά τους, ως τόπο αναψυχής και άθλησης και παραχωρώντας την σε σχολεία για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Σε αναγνώριση της διαρκούς δέσμευσής του στην περιβαλλοντική αριστεία, στη στήριξη των νέων και στην ανοιχτή σύμπραξη με τους συμ-μετόχους του, το εργοστάσιο τσιμέντου του Roanoke έλαβε από την Εθνική Ένωση Τσιμέντου των ΗΠΑ το Βραβείο Αριστείας «Outreach Award» για το 2018 και το Βραβείο Καλύτερων  Περιβαλλοντικών Επιδόσεων για το 2019. Ακόμα, το εργοστάσιο έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ την πιστοποίηση ENERGY STAR® για τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις για 12η διαδοχική χρονιά.

Το φυσικό περιβάλλον του εργοστασίου Roanoke ανοιχτό στην τοπική κοινότητα: εικόνα λίμνης με πάπιες