ΗΠΑ, 2016
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ «Zero waste» ΓΙΑ ΤΟ PENNSUCO

Το συγκρότημα Pennsuco του Τιτάνα έγινε η πρώτη εγκατάσταση του είδους της στις ΗΠΑ που πιστοποιήθηκε επίσημα ως Βιομηχανική Εγκατάσταση Μηδενικών Αποβλήτων (Gold Level Zero Waste Facility). Για να λάβουμε αυτήν τη διάκριση, χρειάστηκε να πετύχουμε την αποφυγή της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων μας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%, για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες, μέσω της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης ή της κομποστοποίησης των αποβλήτων και της ανάκτησης υλικών για χρήση στην παραγωγική διαδικασία.

Παράλληλα με την προσπάθεια αυτή, το κόστος διαχείρισης για την ταφή των αποβλήτων και άλλων ενεργειών που δεν σχετίζονται με την ανακύκλωση κυμάνθηκαν το 2016 σε ποσοστό περίπου 17% κάτω από τον προϋπολογισμό. Η συμμετοχή των εργαζομένων και η σχετική τους εκπαίδευση θεωρήθηκε κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία και το ίδιο ισχύει και για τις νέες πολιτικές και διαδικασίες που διαμορφώθηκαν, οι οποίες θα εφαρμόζονται πλέον σε όλα τα σημεία της επιχειρηματικής μας μονάδας στη Φλόριντα.

Οι εγκαταστάσεις Pennsuco του TITAN Αμερικής λαμβάνουν πιστοποιητικό εγκατάστασης μηδενικών αποβλήτων: φωτογραφία φυσικού περιβάλλοντος