ΟΜΙΛΟΣ TITAN, 2017
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Ο σεβασμός και η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι ζωτικής σημασίας για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. Συνεργαζόμαστε με τοπικούς συμ-μετόχους, προκειμένου να επιτύχουμε θετικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων μας, όπου είναι εφικτό, μέσα από προηγμένες επιστημονικές μεθόδους.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα συνεργειών με τις τοπικές κοινότητες για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της τοπικής χλωρίδας και πανίδας:

  • Στην Αλβανία, αναπτύξαμε το 2014 αμπελώνες στην περιοχή των εγκαταστάσεων του εργοστασίου τσιμέντου Antea, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας καλλιέργειας βρώσιμων καρπών. Το 2017, οι αμπελώνες μας συνεισέφεραν 1.500 κιλά σταφυλιού στους τοπικούς οινοπαραγωγούς.
  • Στη Βουλγαρία, στο εργοστάσιο τσιμέντου Zlatna Panega, ο Τιτάνας συνεργάστηκε με την ακαδημαϊκή κοινότητα για τη μεταφύτευση και παρακολούθηση προστατευόμενων ειδών λουλουδιών και φυτών και για τη δημιουργία φυτωρίου δέντρων. Το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίστηκε ως βέλτιστη πρακτική από την Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο του Τσιμέντου (CSI) και παρουσιάστηκε στον Οδηγό για την Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Βιοποικιλότητας (BMP) που εκδόθηκε το 2014 από το WBCSD/CSI. Το 2020 ο Οδηγός αντικαταστάθηκε από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) για την αποκατάσταση λατομείων και την διαχείριση της βιοποικιλότητας.
  • Στη Virginia των ΗΠΑ, περισσότεροι από 600 μαθητές έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δράσεις του Τιτάνα, όπου έμαθαν να αξιολογούν την ποιότητα των υδάτων των τοπικών ποταμών που καταλήγουν στον ποταμό James River και τον όρμο Chesapeake.
  • Η Adocim στην Τουρκία μεταφύτευσε 1.300 πεύκα απο το λατομείο Keslikkaya στο εργοστάσιο τσιμέντου Tokat για τη διατήρησή τους, ενώ φύτευσε και 350 κερασιές στο εργοστάσιο και τη γύρω περιοχή.
Προωθώντας και προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα στον Τιτάνα: εικόνα ενός ροζ φλαμίνγκου