Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η Cementarnica Usje TITAN γιόρτασε τα 60 έτη συνεισφοράς στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας το 2015. Η εταιρία υποστηρίζει διαχρονικά την ανάπτυξη μέσω της εκπαίδευσης. Αποφασισμένη να προσφέρει περισσότερα, παρουσίασε ένα πρόγραμμα για μαθητές τεχνικών γυμνασίων, με σκοπό να αναπτύξουν τις πρακτικές τους δεξιότητες ως νέοι ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι. Μέσω αυτού του έργου, χτίζουμε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ του επιχειρηματικού τομέα και της εγχώριας εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαιδεύονται από εσωτερικούς εκπαιδευτές μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής μας, όπου αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες και τεχνογνωσία, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους και τις ανάγκες ανάπτυξής τους.

Προγράμματα πρακτικής άσκησης του Τιτάνα στο εργοστάσιο Usje: φωτογραφία νεαρών με προστατευτικό εξοπλισμό