ΚΟΣΟΒΟ, 2017
«LAB»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η περιοχή Hani i Elezit στο Κόσοβο είναι μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας, με 70% ανεργία των νέων και πολύ περιορισμένες δυνατότητες για απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη. Για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των κοινοτήτων γύρω από τις δραστηριότητές του, ο Τιτάνας στο Κόσοβο δημιούργησε το Εργαστήριο Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Laboratori për Aktivitete të Biznesit – LAB), τον πρώτο φορέα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα στη χώρα που λειτουργεί με βάση τα διεθνή πρότυπα διακυβέρνησης και προωθεί την επιχειρηματικότητα, την ποιοτική εκπαίδευση και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Το LAB είναι ένα εκκολαπτήριο νέων, καινοτόμων ιδεών και σύγχρονων γεωργικών τεχνικών κυρίως για αγροδασικές επιχειρήσεις που μπορούν να εντατικοποιήσουν την παραγωγή για να ανταποκριθούν στη ζήτηση της αγοράς. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, το LAB έχει ήδη αρχίσει να δίνει χειροπιαστά αποτελέσματα, κυρίως στους τομείς της απασχόλησης και της δημιουργίας εισοδήματος στην περιοχή.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, το LAB είχε συμβάλει στη δημιουργία 78 νέων επιχειρήσεων σε δέκα διαφορετικούς αγροδασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της μελισσοκομίας, της αμπελουργίας και της παραγωγής βοτάνων, όπως και της δασοκομίας, της κτηνοτροφίας, της παραγωγής προϊόντων θερμοκηπίου και άλλων κλάδων της γεωργίας. Η ισότητα των ευκαιριών αποτελεί απόλυτη προτεραιότηταγια τον LAB, με το 20% των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα να αφορούν στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Η ροή των επενδύσεων αυξάνεται, με 28 νέες επιχειρήσεις να έχουν υποστηριχτεί το 2017.

Το LAB έχει αναγνωριστεί ως ένα μοναδικό και καινοτόμο παράδειγμα κοινωνικής σύμπραξης στην περιοχή και η επιτυχία του στην ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης οικονομίας στην περιοχή Hani i Elezit έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αξιόλογων οργανισμών και συμ-μετόχων. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται o Οργανισμός Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), ο οποίος ένωσε τις δυνάμεις του με το LAB για την επέκταση του θετικού του αντίκτυπου στην περιοχή.

Η πρωτοβουλία «LAB» του Κοσόβου, προγράμματος ιδεών αγροδασοκομίας και σύγχρονων τεχνικών καλλιέργειας: εικόνα ντοματών σε ένα χωράφι