ΕΛΛΑΔΑ, 2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Το 2012, με εφόδιο την τεχνογνωσία που είχαν ήδη αποκτήσει στους τομείς της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ και οι εργαζόμενοί του στην Ελλάδα ανέλαβαν την πρωτοβουλία να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Ασφάλεια στο Σπίτι, για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, σε σχολεία της Ελλάδας.

Στόχος του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται από το 2012 έως σήμερα αδιάλειπτα, είναι η δημιουργία αντανακλαστικών ασφάλειας από την παιδική ηλικία και η συμβολή στην πρόληψη παιδικών ατυχημάτων.

Εθελοντές-εργαζόμενοι του Τιτάνα και της INTERBETON πραγματοποιούν ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται επισήμανση ανασφαλών καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατύχημα στο παιχνίδι, στο σπίτι ή στο σχολείο, με παράλληλη παρουσίαση ασφαλών πρακτικών. Οι μαθητές θέτουν ερωτήσεις και ακολουθεί συζήτηση με στόχο την καλύτερη κατανόηση των αιτιών που προκαλούν τα ατυχήματα καθώς και των τρόπων αποφυγής τους. Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές λαμβάνουν ένα αντίγραφο του εγχειριδίου «Ασφάλεια στο Σπίτι» με χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Από την αρχή υλοποίησης του προγράμματος, το 2012 έως και το 2017, το πρόγραμμα παρακολούθησαν 60.158 μαθητές από 473 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Παρουσίαση του Τιτάνα πάνω στα θέματα της υγείας και της ασφάλειας, σε παιδιά δημοτικού, Ελλάδα