ΕΛΛΑΔΑ, 2017
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΟΦYΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η μετάδοση της τεχνογνωσίας και της εξειδίκευσης σε νέους επαγγελματίες και νέους επιχειρηματίες αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της στήριξης που χρειάζονται οι νεοφυείς επιχειρήσεις τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους. Ο Τιτάνας επενδύει σημαντικά στη διάχυση της πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας του με τους συμ-μετόχους του σε τοπικό επίπεδο. Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας «Start Up Greece», που απευθύνεται σε εδραιωμένες επιχειρήσεις ζητώντας τους να στηρίξουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις και να μοιραστούν με αυτές το ανθρώπινο και το επιστημονικό κεφάλαιο που διαθέτουν, ο Τιτάνας στην Ελλάδα συνεργάστηκε με τη νεοφυή επιχείρηση «Spiti Experts”, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει υπηρεσίες ανακαίνισης.

Η ομάδα των ειδικών του Τιτάνα σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργάστηκε με δέκα τεχνικούς της “Spiti Experts” που προσφέρουν υπηρεσίες μέσα από την πλατφόρμα.

Χρησιμοποιήσαμε τις εξειδικευμένες γνώσεις μας για να εκπαιδεύσουμε αυτούς τους νέους επιχειρηματίες σε θέματα υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Οι εργαζόμενοί μας συνέβαλλαν στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα κινδύνων, τους πρότειναν λύσεις και μοιράστηκαν μαζί τους πρακτικές συμβουλές.

Μελέτη του Τιτάνα για τη στήριξη των νεοσύστατων εταιριών στην Ελλάδα: Απεικόνιση δυο υπαλλήλων να δουλεύουν πάνω σε έναν ηλεκτρικό πίνακα