ΕΛΛΑΔΑ, 2016
ΒΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Το «Βήμα Μεταπτυχιακού Φοιτητή» υλοποιείται από το 2002 σε δύο από τα εργοστάσιά μας στην Ελλάδα –κοντά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη – ως μέρος μιας ευρύτερης σειράς πρωτοβουλιών που εστιάζουν στην εκπαίδευση, την εξάσκηση και την απασχολησιμότητα των νέων.

Η δράση αυτή απαντά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην εργασία. Το 2016, έλαβαν μέρος 380 φοιτητές, ενώ έως σήμερα το έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 3.200 φοιτητές από έξι διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και 13 μεταπτυχιακά προγράμματα.

Έχουμε συνεργαστεί με 71 εκπροσώπους εταιριών και 19 ακαδημαϊκούς, οι οποίοι μοιράστηκαν την προσωπική και επαγγελματική τους γνώση και εμπειρία για να βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία των αυριανών εργαζομένων για το επαγγελματικό τους ξεκίνημα.

Συγκέντρωση φοιτητών για το φοιτητικό φόρουμ αποφοίτων της Ελλάδας