ΕΛΛΑΔΑ, 2016
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Συνεργαστήκαμε με εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και με το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας για την επικαιροποίηση των σχεδίων αποκατάστασης τριών λατομείων και την εκπόνηση μίας νέας μελέτης βιοποικιλότητας στο λατομείο αδρανών υλικών μας στη Λέρο.

Διαθέτουμε σχέδια αποκατάστασης για όλα μας τα λατομεία, όχι μόνο για αυτά που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές και στοχεύουμε στη βελτίωση της αποκατάστασης και στην προστασία της βιοποικιλότητας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ανάμεσα σε άλλες δράσεις μας, αυτό περιλαμβάνει: την παρακολούθηση όλων των ενεργών λατομείων σε αναγνωρισμένες περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, τη χρήση της φύτευσης δενδρυλίων ή της τεχνικής φύτευσης «υδροσποράς» για την αποκατάσταση περιοχών εξόρυξης που έχουν εξοφληθεί και την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης της βιοποικιλότητας για την καταγραφή της τοπικής χλωρίδας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαδικασία της επιτυχούς φυσικής διαδοχής.

Ο ΤΙΤΑΝ Ελλάδας συνεργάζεται με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (HOS) για την προστασία της βιοποικιλότητας: Εικόνα ενός μαυροπετρίτη σε βράχο